« Iza 45:24 Księga Izajasza 45:25 Iza 46:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(45:26) W Panu będzie usprawiedliwione i przechwalać się będzie wszystko nasienie Izraelowe.
2.GDAŃSKA.1881W Panu usprawiedliwione będzie, i przechwalać się będzie wszystko nasienie Izraelskie.
3.GDAŃSKA.2017W PANU będzie usprawiedliwione i będzie się chlubić całe potomstwo Izraela.
4.CYLKOWPrzez Wiekuistego usprawiedliwieni będą i wsławieni wszyscy potomkowie Israela.
5.TYSIĄCL.WYD5W Panu uzyska swe prawo i chwały dostąpi całe plemię Izraela.
6.BRYTYJKALecz wszelkie potomstwo Izraela uzyska w Panu zbawienie i chlubić się nim będzie.
7.POZNAŃSKAW Jahwe odnajdzie swe prawo i chwałę całe potomstwo Izraela.
8.WARSZ.PRASKADzięki Panu okryje się zwycięstwem i chwałą całe Izraela plemię.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez WIEKUISTEGO będzie uznane za sprawiedliwe i lśnić całe nasienie Israela.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN usprawiedliwi Izraela, Nim będzie się chlubić całe jego potomstwo.