« Iza 45:2 Księga Izajasza 45:3 Iza 45:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A dam ci skarby skryte, i tajemności skrytych rzeczy, abyś wiedział, żem Ja Pan, który mianuję imię twoje, Bóg Izraelów.
2.GDAŃSKA.1881I dam ci skarby skryte, i klejnoty schowane, abyś poznał, żem Ja Pan, Bóg Izraelski, który cię przyzywam imieniem twojem.
3.GDAŃSKA.2017I dam ci ukryte skarby i bogactwa schowane, abyś poznał, że ja jestem PANEM, Bogiem Izraela, który cię wzywa po imieniu.
4.CYLKOWI oddam ci skarby tajemne i bogactwa skryte, abyś poznał, żem to Ja Wiekuisty, który cię wezwał imieniem, Bóg Israela.
5.TYSIĄCL.WYD5Przekażę ci skarby schowane i bogactwa głęboko ukryte, ażebyś wiedział, że Ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela.
6.BRYTYJKAI dam ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że Ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela,
7.POZNAŃSKAI wydam ci skarby tajemne oraz ukryte bogactwa, byś poznał, żem Ja jest Jahwe, Bóg Izraela, który cię przyzywam twym imieniem.
8.WARSZ.PRASKAPrzekażę ci ukryte skarby i bogactwa starannie schowane, żebyś się przekonał, że Ja jestem Panem i Bogiem Izraela, który cię po imieniu wezwał.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oddam ci tajemne skarby oraz skryte bogactwa, abyś poznał, że to ja jestem WIEKUISTY, Bóg Israela, który cię wezwał po imieniu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI dam ci skarby ukryte w ciemności i kosztowności z najgłębszych kryjówek, abyś poznał, że Ja jestem PAN, ten, który cię wzywa po imieniu - Bóg Izraela.