« Iza 45:7 Księga Izajasza 45:8 Iza 45:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Spuśćcie rosę niebiosa z wierzchu, a obłoki niech spuszczą ze dżdżem sprawiedliwego: niech się otworzy ziemia, i zrodzi zbawiciela: a sprawiedliwość niechaj wznidzie społem: Ja Pan stworzyłem go.
2.GDAŃSKA.1881Spuście niebiosa rosę z góry, a obłoki niech kropią sprawiedliwość; niech się otworzy ziemia, a niech wyrośnie zbawienie, a sprawiedliwość niech wespół zakwitnie. Ja Pan sprawię to.
3.GDAŃSKA.2017Niebiosa, spuśćcie rosę z góry i niech obłoki wylewają sprawiedliwość. Niech ziemia się otworzy i niech wyrośnie zbawienie, a razem z nim niech zakwitnie sprawiedliwość. Ja, PAN, to stworzyłem.
4.CYLKOWPokrapiajcie, niebiosa, z góry, a niech obłoki prószą sprawiedliwością; niech otworzy się ziemia i zrodzi pomyślność, a cnota niech rozkrzewi się zarazem: - Ja Wiekuisty uskuteczniam to.
5.TYSIĄCL.WYD5Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niechaj ziemia się otworzy, niech zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość! Ja, Pan, jestem tego Stwórcą.
6.BRYTYJKASpuśćcie niebiosa rosę z góry, a obłoki niech sączą sprawiedliwość! Niech się otworzy ziemia i niech wyrośnie zbawienie, a niech też wzejdzie sprawiedliwość! Ja, Pan, to stworzyłem.
7.POZNAŃSKARosę spuście z góry, niebiosa! Niech z chmur wraz z deszczem spłynie sprawiedliwość! Niech rozewrze się ziemia i niech wzejdzie zbawienie! I niech również prawość zakwitnie! Ja, Jahwe, to tworzę!
8.WARSZ.PRASKANiebiosa, spuśćcie jak rosę sprawiedliwość, niech ją wyleją obłoki wraz z deszczem. Niech się otworzy ziemia i wyda zbawienia owoc! Niech wzejdzie sprawiedliwość, którą Ja, Pan, postanawiam zesłać!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kropcie z góry niebiosa, a obłoki niech prószą sprawiedliwością; niech się otworzy ziemia, zaowocuje zbawieniem i zarazem niech się rozkrzewi sprawiedliwość; Ja WIEKUISTY to uskuteczniam.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPokropiły niebiosa z góry, obłoki spuściły sprawiedliwość! Otwórz się, ziemio! Niech zaowocuje zbawienie, niech wraz z nim wykiełkuje sprawiedliwość! Ja, PAN, stworzyłem to wszystko.