« Iza 45:8 Księga Izajasza 45:9 Iza 45:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Biada, który się spiera z twórcą swoim, skorupa z naczynia glinianego ziemie. Izali rzecze glina garncarzowi swemu: Co czynisz? a robota twoja bez ręku jest.
2.GDAŃSKA.1881Biada temu, który się spiera z stworzycielem swoim, będąc skorupą, jako inne skorupy gliniane. Izali glina rzecze garncarzowi swemu: Cóż czynisz? Robota twoja zaprawdę nikczemna jest.
3.GDAŃSKA.2017Biada temu, który się spiera ze swoim Stwórcą, będąc skorupą jak inne skorupy gliniane. Czy glina powie swemu garncarzowi: Cóż czynisz? A twoje dzieło: On nie ma rąk?
4.CYLKOWBiada temu, co się spiera z Twórcą swoim, - skorupa między skorupami ziemi! Czyliż, powié glina do mistrza swojego: Co czynisz? Wszak robota twoja się nie trzyma.
5.TYSIĄCL.WYD5Biada temu, kto spiera się ze swoim twórcą, dzbanowi spomiędzy dzbanów glinianych! Czyż powie glina temu, co ją kształtuje: Co robisz? albo jego dzieło powie mu: Niezdara!
6.BRYTYJKABiada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek! Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje: Co robisz? albo dzieło do swojego mistrza: On nie ma rąk?
7.POZNAŃSKABiada temu, kto ze swym Stwórcą się spiera, czerepowi wśród czerepów ziemi! Czy glina mówi do garncarza: "Co robisz?" albo: "Praca twa nie jest udana"?
8.WARSZ.PRASKABiada temu, kto się spiera ze swym własnym Stwórcą, temu, który jest jak naczynie wzięte spośród naczyń! Czy garnek pyta garncarza: Co czynisz? Lub zarzuci garncarzowi, że jest tępy?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada temu, co się spiera ze swoim Stwórcą – skorupa między glinianymi skorupami ziemi. Czyż glina powie do swego mistrza: Co czynisz? Przecież twoja robota się nie trzyma.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada temu, kto spiera się ze swym Stwórcą, skorupce wśród glinianych skorupek! Czy glina może pytać garncarza: Co robisz? A twe dzieło wołać: On nie ma rąk!