« Apok 10:7 Apokalipsa Jana 10:8 Apok 10:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I był głos słyszan z nieba zasię rozmawiający zemną, i mówiąc: idź, weźmi książki otworzone w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi.
2.WUJEK.1923I słyszałem głos z nieba zasię mówiący zemną, i rzekący: Idź, a weźmij książkę otworzoną z ręki Anioła stojącego na morzu i na ziemi.
3.RAKOW.NTA głos którym słyszał z nieba, zasię mówił ze mną, i mówił: Idź, a weźmi książeczki otworzone w ręce Anioła stojącego na morzu, i na ziemi.
4.GDAŃSKA.1881A głos, którym słyszał z nieba, zasię mówił ze mną i rzekł: Idź, a weźmij te książeczki otworzone z ręki Anioła stojącego na morzu i na ziemi.
5.GDAŃSKA.2017A głos, który usłyszałem z nieba, znowu przemówił do mnie: Idź, weź tę otwartą książeczkę, która jest w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi.
6.JACZEWSKII znów usłyszałem głos z nieba, który mi mówił: "Pójdź i wezmij otwartą księgę z ręki anioła, który stoi na morzu i lądzie".
7.APOKALYPSIS.1905A głos, który słyszałem z nieba, znowuż rozmawia ze mną i mówi: „Idź, weź książeczkę ową otworzoną w ręku anioła, stojącego na morzu i ziemi”.
8.MARIAWICIPotem słyszałem znowu głos z nieba, który do mnie mówił, i rzekł: Idź i weźmij tę książkę otworzoną z ręki onego Anioła, który stoi na morzu i na ziemi!
9.DĄBR.WUL.1973I usłyszałem znowu głos z nieba mówiący do mnie: Idź i weźmij księgę otwartą z ręki Anioła stojącego na morzu i na ziemi.
10.DĄBR.GR.1961I znowu głos, który usłyszałem z nieba, mówiący do mnie: Idź! Weź księgę otwartą, która jest w ręku Anioła stojącego na morzu i na ziemi.
11.TYSIĄCL.WYD5A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w słowach: Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi!
12.BRYTYJKAA głos, który usłyszałem z nieba, znowu się do mnie tak odezwał: Idź, weź księgę otwartą, którą ma w ręku anioł stojący na morzu i na lądzie.
13.POZNAŃSKAA głos, który z nieba słyszałem, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w słowach: "Idź, weź księgę otwartą z ręki anioła stojącego na morzu i na ziemi!"
14.WARSZ.PRASKAA głos z nieba, który usłyszałem ponownie, wydał mi takie polecenie: Idź i weź księgę otwartą, którą trzyma w swej ręce anioł stojący na morzu i na ziemi.
15.KALETAA głos, który słyszałem z nieba, znów mówił ze mną i rzekł: Idź, weźmij książeczkę otworzoną z ręki anioła stojącego na ziemi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A głos, który usłyszałem z Nieba, znowu rozmawiał ze mną i mówił: Idź, weź zwój, który został otwarty w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA głos, który usłyszałem z nieba, znów odezwał się do mnie: Podejdź i weź rozwinięty zwój, który trzyma w ręce anioł stojący na morzu i lądzie.
18.TOR.PRZ.A głos, który słyszałem z nieba, ponownie mówił ze mną i powiedział: Idź, weź mały zwój, który jest otwarty w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi.