« Apok 10:8 Apokalipsa Jana 10:9 Apok 10:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I szedłem ku aniołowi mówiąc mu: Daj mi książki. I rzekł mi: Weźmi a zjedz je. Lecz zgorzknie twój żołądek, ale będą w uściech twoich, jako miód słodkie.
2.WUJEK.1923I poszedłem do Anioła, mówiąc mu, aby mi dał książkę. I rzekł mi: Weźmij książkę, a zjedz ją: i gorzkim uczyni żołądek twój, ale w uściech twoich słodka będzie jako miód.
3.RAKOW.NTI poszedłem do Anioła, mówiąc mu: Daj mi te książeczki. I rzekł mi: Weźmi a zjedz je, i gorzkim uczynią twój żołądek, ale w uściech twych będą słodkie jako miód.
4.GDAŃSKA.1881I szedłem do Anioła, i rzekłem mu: Daj mi te książeczki. I rzekł mi: Weźmij, a zjedz je, a uczynią gorzkość w brzuchu twoim; ale w ustach twoich słodkie będą jako miód.
5.GDAŃSKA.2017Podszedłem więc do anioła i powiedziałem mu: Daj mi tę książeczkę. I powiedział do mnie: Weź ją i zjedz, a spowoduje gorycz w twoim brzuchu, lecz w twoich ustach będzie słodka jak miód.
6.JACZEWSKII poszedłem do onego anioła, i zażądałem odeń tej księgi. - "Wezmij ją - rzecze mi on anioł - i zjedz ją, ale we wnętrznościach twoich stanie ci się ona goryczą mimo to, że w ustach będzie ci jako miód słodką".
7.APOKALYPSIS.1905I poszedłem do anioła, mówiąc mu: „Daj mi książeczkę”. I mówi mi: „Weź i zjedz ją; a gorzkim uczyni brzuch twój, ale w ustach twoich będzie słodką, jak miód”.
8.MARIAWICII poszedłem do Anioła, mówiąc mu, żeby mi dał książkę. A on rzekł mi: Weźmij tę książkę i zjedz ją, i uczyni ci gorzkość w brzuchu twoim, ale w ustach twoich będzie słodka jako miód.
9.DĄBR.WUL.1973I poszedłem do Anioła mówiąc mu, aby mi dał księgę. I rzekł mi: Weźmij księgę i spożyj ją, a napełni gorzkością wnętrze twoje, ale w ustach twoich stanie się słodka jako miód.
10.DĄBR.GR.1961I poszedłem do Anioła, mówiąc mu, aby mi dał tę księgę. I rzekł mi: Weź i spożyj ją, a napełni goryczą twoje wnętrze, ale dla ust twoich będzie słodka jak miód.
11.TYSIĄCL.WYD5Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I rzecze mi: Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód.
12.BRYTYJKAPoszedłem tedy do anioła i powiedziałem mu, by mi dał książeczkę. A on rzecze do mnie: Weź i zjedz ją; gorzkością napełni żołądek twój, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód.
13.POZNAŃSKAPoszedłem więc do anioła, mówiąc mu, aby mi dał książeczkę. Rzekł do mnie: "weź i zjedz ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód".
14.WARSZ.PRASKAPodszedłem więc do anioła i powiedziałem, by mi dał małą księgę. A on rzekł: Weź i spożyj ją. Twoje wnętrzności napełni [wprawdzie] gorycz, lecz w twoich ustach okaże się ona słodka jak miód.
15.KALETAI szedłem do anioła, mówiąc mu: Daj mi księgę. I rzekł mi: Weźmij ją, a zjedz, a uczyni_gorzkość [w] twoim brzuchu; ale w ustach twoich będzie słodka jako miód.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem podszedłem do anioła i mu mówię, aby mi dał mały zwój. Więc mi mówi: Weź i zjedz go, a napełni twój brzuch goryczą; ale w twoich ustach będzie słodki jak miód.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPodszedłem więc do anioła i poprosiłem, aby dał mi ten mały zwój. Wtedy on mi powiedział: Weź i zjedz go. Napełni goryczą twój żołądek, ale w ustach będzie słodki jak miód.
18.TOR.PRZ.I poszedłem do anioła, i powiedziałem mu: Daj mi mały zwój. I powiedział mi: Weź i go zjedz, a będzie gorzki w twoich wnętrznościach, ale w twoich ustach będzie słodki jak miód.