« Hiob 28:3 Księga Hioba 28:4 Hiob 28:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rozdziela strumień od ludu pielgrzymującego, tych, których zapomniała noga niedostatecznego człowieka i bezdrożnych.
2.GDAŃSKA.1881Wyleje rzeka z miejsca swojego, tak, iż jej nikt przebyć nie może, bywa jednak zahamowana przemysłem nędznego człowieka, i odchodzi.
3.GDAŃSKA.2017Rzeka wyleje ze swego miejsca, tak że nie sposób ją przejść, zostaje jednak zahamowana przemysłem człowieka i odchodzi.
4.CYLKOWPrzebijają szyb daleko od siedzib zamieszkałych, tak że zapomniały o nich stopy (przechodniów); zawieszeni kołyszą się zdala od ludzi.
5.KRUSZYŃSKIDrąży poza miejscem zamieszkania korytarze, które nie znają nogi ludzkiej; zawieszone w oddali od człowieka.
6.TYSIĄCL.WYD5Chodniki wykopał lud obcy - ci, co nóg zapomnieli, chwieją się zawieszeni z dala od ludzi.
7.BRYTYJKAKopią szyb w dolinie, z dala od osiedli, zapomniani przez przechodniów, bez oparcia dla nóg wiszą, kołyszą się.
8.POZNAŃSKAKopie się studnie, chodniki w pustyni, hen tam daleko, gdzie noga się gubi, kołyszą się zawieszeni.
9.WARSZ.PRASKALud obcy żłobi podziemne chodniki, zapomniane, dla stopy ludzkiej niedostępne. I jakby zawieszeni chwieją się z dala od ludzi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.w oddaleniu od zamieszkałych siedzib, gdzie o nich zapomniały stopy przechodniów; przebijają szyb i zawieszeni, kołyszą się z dala od ludzi.
11.EIB.BIBLIA.2016Drąży szyby tam, gdzie nikt z ludzi nie mieszka, w miejscach jeszcze nietkniętych stopami człowieka, kołysze się przy pracy, zawieszony na linach.