« Jan 1:11 Ewangelia Jana 1:12 Jan 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A którzykolwiek ji przyjęli, dał jim władzą, dziećmi Bożymi zostać, wierzącym w imię jego.
2.WUJEK.1923A ilekolwiek ich przyjęli go, dał im moc, aby się stali synami Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego.
3.RAKOW.NTA którzykolwiek przyjęli ją, dała im zwierzchność dziećmi Bożymi sstać się, wierzącym w imię jej;
4.GDAŃSKA.1881Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię jego.
5.GDAŃSKA.2017Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię;
6.SZCZEPAŃSKITym zaś wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, by się stali synami Bożymi, tym, co wierzą w Imię Jego,
7.GRZYM1936A tym, co go przyjęli i uwierzyli weń, dał prawo do synostwa Bożego:
8.DĄBR.WUL.1973A wszystkim, którzy go przyjęli i uwierzyli w imię jego, dał moc, aby się stali synami Bożymi;
9.DĄBR.GR.1961A wszystkim, którzy go przyjęli, tym, którzy wierzą w imię jego, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi: tym,
10.TYSIĄCL.WYD5Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego -
11.BRYTYJKATym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
12.POZNAŃSKATym zaś, którzy Ją przyjęli, którzy uwierzyli w Jej imię, dała moc, aby się stali dziećmi Bożymi.
13.WARSZ.PRASKAA wszystkim tym, którzy Je przyjęli, dało moc stania się dziećmi Bożymi – [wszystkim] tym, którzy wierzą w Jego imię
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale tym, którzy Go przyjęli, dał im moc stać się dziećmi Boga, owym wierzącym co do Jego Imienia;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga - tym, którzy wierzą w Jego imię,
16.TOR.NOWE.PRZ.Tym jednak, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga, to jest wierzącym w Jego imię.