« Jan 1:14 Ewangelia Jana 1:15 Jan 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Johan świadczy o niem i woła mówiąc: Ten jest o którem mówiłem, za mną idzie (a) przedemną zstał się, bo pierwej niżeli ja, był.
2.WUJEK.1923Jan świadectwo daje o nim i woła, mówiąc: Ten był, o którymem powiadał: Który po mnie przyjść ma, stał się przedemną; bo był pierwszy niż ja.
3.RAKOW.NTJan świadczy o nim, i krzyczał mówiąc: Ten był o któregom powiedał, który za mną przychodząc, przedemną się sstał; iż pierwszym niż ja był!
4.GDAŃSKA.1881Jan świadczył o nim, i wołał, mówiąc: Tenci był, o którymem powiadał: Który po mnie przyszedłszy, uprzedził mię; bo pierwej był niż ja.
5.GDAŃSKA.2017Jan świadczył o nim i wołał: To był ten, o którym mówiłem: Ten, który po mnie przychodzi, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja.
6.SZCZEPAŃSKIO Nim świadczy Jan, gdy wołał, mówiąc: On to był, o którym mówiłem {wam}: »Ten, co przyjdzie po mnie, istniał przede-mną, bo pierwej był ode-mnie«;
7.GRZYM1936Jan świadectwo o nim wydaje i woła donośnie: To ten, o którym mówiłem: Kto po mnie przyjdzie, przede mną się stał, bo pierwej był, niż ja.
8.DĄBR.WUL.1973Jan daje o nim świadectwo i woła mówiąc: To ten, o którym mówiłem: Który po mnie przyjdzie, stał się przede mną, bo pierwej był niźli ja.
9.DĄBR.GR.1961Jan daje o nim świadectwo i woła: To ten, o którym mówiłem: Który za mną idzie, a stał się przede mną, bo był dawniej niż ja.
10.TYSIĄCL.WYD5Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.
11.BRYTYJKAJan świadczył o nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedziałem: Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja.
12.POZNAŃSKAJan daje o Nim świadectwo, wołając: Oto (był) Ten, o którym powiedziałem: Ten, który przychodzi po mnie, przewyższył mnie, bo był przede mną.
13.WARSZ.PRASKAJan dawał o Nim świadectwo wołając: O Nim to właśnie mówiłem: Przychodzi po mnie Ten, który mnie przewyższa godnością, ponieważ istniał przede mną.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jan świadczy o Nim, więc zawołał, mówiąc: Ten jest tym, o którym powiedziałem: Ten, co przychodzi po mnie, stał się przede mną, gdyż był ode mnie pierwszy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJan świadczy o Nim donośnie wołając: To o Nim powiedziałem: Ten, który idzie za mną, pojawił się przede mną, był On wcześniej niż ja.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jan świadczył o Nim i głośno wołając, oświadczył: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który przychodzi po mnie, istniał przede mną, bo wcześniej był niż ja.