« Jan 1:17 Ewangelia Jana 1:18 Jan 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Boga żaden nie widział nigdy. Jednorodzony syn będący na łonie ojca, on opowiedział.
2.WUJEK.1923Boga żaden nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojcowskiem, on opowiedział.
3.RAKOW.NTBoga żaden nie widział nigdy: on jednorodzony Syn, będący na łonie Ojcowym, on wyłożył.
4.GDAŃSKA.1881Boga nikt nigdy nie widział: on jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskiem, ten nam opowiedział.
5.GDAŃSKA.2017Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział.
6.SZCZEPAŃSKIBoga nikt nigdy nie widział; jednorodzony Syn, co jest na łonie Ojca, On sam Go objawił.
7.GRZYM1936Boga nikt nie widział: tylko jednorodzony syn, który jest na łonie Ojca, objawił go nam.
8.DĄBR.WUL.1973Boga nikt nigdy nie widział. Syn jednorodzony, który jest na łonie Ojca, ten nam opowiedział.
9.DĄBR.GR.1961Boga nikt nigdy nie widział. Bóg jednorodzony, który jest na łonie Ojca, ten (nam) opowiedział.
10.TYSIĄCL.WYD5Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.
11.BRYTYJKABoga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.
12.POZNAŃSKABoga nikt nigdy nie widział: Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, dał nam Go poznać.
13.WARSZ.PRASKABoga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest Bogiem i który przebywa na łonie Ojca, On Go ukazał.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Boga nikt nigdy nie widział; to jedyny Syn, który jest na łonie Ojca, Ten wytłumaczył.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBoga nikt nigdy nie widział; objawił Go On, Jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca.
16.TOR.NOWE.PRZ.Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, Ten nam o Nim opowiedział.