« Jan 1:21 Ewangelia Jana 1:22 Jan 1:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekli przeto jemu: Któż jesteś? Abychmy odpowiedź dali (tym) którzy nas posłali. Co mówisz o sobie?
2.WUJEK.1923Rzekli mu tedy: Ktoś jest, żebychmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali? co powiadasz sam o sobie?
3.RAKOW.NTRzekli mu tedy: Któżeś jest? żebyśmy odpowiedź dali onym którzy nas posłali; co mówisz o sobie?
4.GDAŃSKA.1881Rzekli mu tedy: Któżeś jest, żebyśmy odpowiedź dali tym, którzy nas posłali? Cóż wżdy powiadasz o sobie?
5.GDAŃSKA.2017Wtedy go zapytali: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas posłali? Co mówisz sam o sobie?
6.SZCZEPAŃSKIRzekli mu więc: Kimże jesteś? byśmy odpowiedź mogli dać tym, którzy nas wysłali; co mówisz sam o sobie?
7.GRZYM1936Pytają go tedy: Więc kim jesteś? Bo musimy zanieść odpowiedź tym, co nas posłali. Za kogo się uważasz?
8.DĄBR.WUL.1973Rzekli mu tedy: Kimże jesteś, abyśmy mogli odpowiedź dać tym, którzy nas wysłali. Cóż powiadasz sam o sobie?
9.DĄBR.GR.1961Powiedzieli mu tedy: Kimże jesteś, abyśmy mogli odpowiedź dać tym, którzy nas wysłali. Cóż mówisz sam o sobie?
10.TYSIĄCL.WYD5Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?
11.BRYTYJKARzekli mu więc: Kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiadasz sam o sobie?
12.POZNAŃSKARzekli więc mu: - Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, co nas wysłali. Co mówisz sam o sobie?
13.WARSZ.PRASKATedy rzekli do niego: Kimże więc jesteś? Musimy bowiem odpowiedzieć coś tym, którzy nas wysłali. Co ty sam mówisz o sobie?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem mu powiedzieli: Kim jesteś? Abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Co mówisz o samym sobie?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW takim razie kim? - chcieli wiedzieć. - Musimy bowiem dać odpowiedź tym, którzy nas przysłali. Za kogo się uważasz?
16.TOR.NOWE.PRZ.Powiedzieli wtedy do niego: Kim więc jesteś, żebyśmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali. Co mówisz o sobie?