« Jan 1:27 Ewangelia Jana 1:28 Jan 1:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To w Bethabarze było za Jordanem, gdzie był Johan ponurzający.
2.WUJEK.1923To się działo w Bethanii za Jordanem, kędy Jan chrzcił.
3.RAKOW.NTTo się w Bethabarze działo za Jordanem, gdzie Jan był ponurzający.
4.GDAŃSKA.1881To się stało w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił.
5.GDAŃSKA.2017Działo się to w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił.
6.SZCZEPAŃSKITo działo się w Betanii, za Jordanem, gdzie Jan chrztu udzielał.
7.GRZYM1936To się działo w Betanji za Jordanem, gdzie Jan chrzcił.
8.DĄBR.WUL.1973To się działo w Betanii za Jordanem, gdzie Jan chrzcił.
9.DĄBR.GR.1961To się działo w Betanii za Jordanem, gdzie Jan chrzcił.
10.TYSIĄCL.WYD5Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
11.BRYTYJKATo się działo w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił.
12.POZNAŃSKADziało się to w Betanii za Jordanem, gdzie Jan chrzcił.
13.WARSZ.PRASKADziało się to w Betanii, za Jordanem, tam, gdzie Jan udzielał chrztu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To się stało w Betabarze, za Jordanem, gdzie był Jan i chrzcił.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWydarzenie to miało miejsce w Betanii za Jordanem, gdzie Jan przebywał i chrzcił.
16.TOR.NOWE.PRZ.To działo się w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił.