« Jan 1:31 Ewangelia Jana 1:32 Jan 1:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dlatego przyszedłem ja w wodzie ponurzać.
2.WUJEK.1923I dał Jan świadectwo Jan, mówiąc: Iżem widział Ducha zstępującego jako gołębicę z nieba, i został na nim.
3.RAKOW.NTI świadczył Jan, mówiąc: Iżem się przypatrzył duchowi sstępującemu jako gołąb z nieba, i zetrwał nad nim.
4.GDAŃSKA.1881I świadczył Jan, mówiąc: Widziałem Ducha zstępującego jako gołębicę z nieba, i został na nim.
5.GDAŃSKA.2017I świadczył Jan: Widziałem Ducha zstępującego jak gołębica z nieba i spoczął na nim.
6.SZCZEPAŃSKIJan też dał świadectwo, mówiąc: Widziałem Ducha, spływającego z nieba, jakby gołębica, i pozostawał na Nim.
7.GRZYM1936I takie wydał Jan świadectwo: Widziałem ducha zstępującego z nieba jako gołębicę, który spoczął na nim.
8.DĄBR.WUL.1973I dał Jan świadectwo mówiąc: Widziałem Ducha zstępującego z nieba jako gołębica i spoczął na nim.
9.DĄBR.GR.1961I dał Jan świadectwo mówiąc: Ujrzałem Ducha zstępującego z nieba jako gołębicę i spoczął na nim.
10.TYSIĄCL.WYD5Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim.
11.BRYTYJKAJan świadczył też, mówiąc: Widziałem Ducha, zstępującego z nieba jakby gołębica; i spoczął na nim.
12.POZNAŃSKAJan dał świadectwo: - Ujrzałem Ducha zstępującego z nieba jak gołębica. I spoczął na Nim.
13.WARSZ.PRASKAJan oświadczył również: Widziałem, jak Duch, podobny do gołębicy, zstępował z nieba i spoczął na Nim.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jan też zaświadczył, mówiąc: Widzę Ducha, który zstępuje z niebios, podobnie jak gołębica, i na nim pozostał.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJan złożył też takie świadectwo: Widziałem Ducha, który niby gołąb zstąpił z nieba i spoczął na Nim.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Jan poświadczył, mówiąc: Widziałem Ducha zstępującego jakby gołębica z nieba, i pozostał na Nim.