« Jan 1:37 Ewangelia Jana 1:38 Jan 1:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A obróciwszy się Jezus i bacząc je idące mówi im: Czego szukacie? A oni rzekli mu: Rabbi, co się rozumie wyłożywszy, uczycielu, gdzie mieszkasz?
2.WUJEK.1923A obróciwszy się Jezus i ujrzawszy je za sobą idące, rzekł im: Czego szukacie? Którzy mu rzekli: Rabbi! (co zowią, wyłożywszy, Nauczycielu), gdzie mieszkasz?
3.RAKOW.NTA obróciwszy się Jezus, i przypatrzywszy się im za sobą idącym, mówi im: Czego szukacie? A oni rzekli mu: Rabbi (co się nazywa wyłożone: Nauczycielu) gdzie mieszkasz?
4.GDAŃSKA.1881A obróciwszy się Jezus i ujrzawszy je za sobą idące, rzekł do nich: Czego szukacie? A oni mu rzekli: Rabbi! (co się wykłada: Mistrzu), gdzie mieszkasz?
5.GDAŃSKA.2017A Jezus, odwróciwszy się i ujrzawszy, że idą za nim, zapytał ich: Czego szukacie? A oni mu odpowiedzieli: Rabbi – co się tłumaczy: Mistrzu – gdzie mieszkasz?
6.SZCZEPAŃSKIJezus zaś odwrócił się, a widząc, że idą za Nim, mówi do nich: Czego szukacie? - A oni rzekli doń: Rabbi, - to znaczy: Mistrzu, - gdzie mieszkasz?
7.GRZYM1936Jezus obrócił się, a widząc, że za nim idą, zapytał ich: Czego chcecie? A oni go zapytali: Rabbi (to znaczy: Mistrzu), gdzie mieszkasz?
8.DĄBR.WUL.1973Jezus zaś odwrócił się i widząc ich, jak za nim idą, mówi do nich: Czego szukacie? A oni mu rzekli: Rabbi (co znaczy: Nauczycielu), gdzie mieszkasz?
9.DĄBR.GR.1961Jezus zaś odwrócił się i ujrzawszy ich, jak za nim idą, mówi do nich: Czego szukacie? A oni mu rzekli: Rabbi (co się tłumaczy: Nauczycielu), gdzie mieszkasz?
10.TYSIĄCL.WYD5Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu gdzie mieszkasz?
11.BRYTYJKAA gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, ze idą za nim, rzekł do nich: Czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu: Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu) gdzie mieszkasz?
12.POZNAŃSKAA Jezus odwrócił się, a zobaczywszy, że idą za Nim, zapytał: - Czego szukacie? Odpowiedzieli Mu: - Rabbi, to znaczy: Nauczycielu! Gdzie mieszkasz?
13.WARSZ.PRASKAJezus zaś obróciwszy się zobaczył, że idą za Nim, i powiedział do nich: Czego szukacie? Tedy oni odrzekli: Rabbi – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus się odwrócił, ujrzał ich towarzyszących i im mówi: Czego szukacie? A oni mu powiedzieli: Rabbi (czyli po przetłumaczeniu jest nazwany: Nauczycielem Mistrzem), gdzie mieszkasz?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy Jezus odwrócił się i zobaczył, że za Nim idą, zapytał: Czego szukacie? Odpowiedzieli: Rabbi (to znaczy: Nauczycielu), gdzie mieszkasz?
16.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus odwrócił się i ujrzał ich idących za sobą, i powiedział do nich: Czego szukacie? A oni powiedzieli do Niego: Rabbi! Co znaczy w tłumaczeniu – Nauczycielu – gdzie mieszkasz?