« Psal 43:5 Księga Psalmów 44:1 Psal 44:2 » 

1.WUJEK.1923(44:1) Na koniec, synom Kore, ku wyrozumieniu. (44:2) Boże, uszyma naszemi słyszeliśmy, ojcowie nasi nam opowiadali sprawę, którąś uczynił we dni ich, i we dni starodawne.
2.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego psalm nauczający. (44:2) Boże! uszami naszemi słyszeliśmy; ojcowie nasi powiadali nam o sprawach, któreś czynił za dni ich, za dni starodawnych.
3.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru. Psalm pouczający dla synów Korego. Boże, słyszeliśmy na własne uszy, nasi ojcowie opowiadali nam o tym, czego dokonałeś za ich dni, w czasach dawnych.
4.GÖTZE.1937(44:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Pouczenie. Synów Koracha. (44:2) Boże, uszyma naszemi słyszeliśmy, ojcowie nasi opowiadali nam o wielkich czynach, któreś wykonał za ich czasów, za dni starożytnych.
5.CYLKOW(44:1) Przewodnikowi chóru, synów Koracha dumanie. (44:2) Panie, na własne uszy słyszeliśmy, ojcowie nasi opowiadali nam o dziele, które spełniłeś za dni ich, za czasów dawnych.
6.KRUSZYŃSKI(44:1) Przełożonemu chóru. Synów Korego. Ku wyrozumieniu. (44:2) Boże! uszami naszemi słyszeliśmy; ojcowie nasi opowiadali nam dzieło, któreś uczynił za ich dni - za dni dawnych.
7.ASZKENAZY (44:1) Dyrygentowi. - Korachidów ku wyrozumieniu (śpiew). (44:2) Boże! Własnemi słyszeliśmy uszy, ojcowie nasi opowiedzieli nam dzieło, któreś zdziałał za dni ich, za dni dawnych:
8.SZERUDA(44:1) Przewodnikowi chóru, pieśń pouczająca Korachitów. (44:2) Boże, na własne uszy słyszeliśmy, ojcowie nasi opowiadali nam o dziele, którego dokonałeś za dni ich, w czasach dawnych.
9.TYSIĄCL.WYD1(43:1) Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Maskil. (43:2) Boże, słyszeliśmy na własne uszy, ojcowie nasi nam opowiedzieli o czynie, którego za ich dni dokonałeś, za dni starożytnych.
10.TYSIĄCL.WYD5(44:1) Kierownikowi chóru. Synów Koracha. (44:2) Pieśń pouczająca. Boże, słyszeliśmy na własne uszy, ojcowie nasi nam opowiedzieli czyn, którego za ich dni dokonałeś, za dni starożytnych.
11.BRYTYJKA(44:1) Przewodnikowi chóru. Pieśń pouczająca synów Koracha. (44:2) Boże, na własne uszy słyszeliśmy, Ojcowie nasi opowiadali nam O dziele, którego dokonałeś za dni ich, W czasach dawnych.
12.POZNAŃSKA(44:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: pieśń pouczająca Korachitów. (44:2) Boże, słyszeliśmy na własne uszy, co ojcowie nasi nam opowiadali o dziele, któregoś dokonał za ich dni, za dni minionych.
13.WARSZ.PRASKADo kierującego chórem. Pieśń Synów Koracha - ku pouczeniu. O Boże, słyszeliśmy na własne uszy, nasi ojcowie opowiadali nam o tym, czego kiedyś, za ich dni dokonałeś,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(44:1) Przewodnikowi chóru, dumanie synów Koracha. (44:2) Boże, na własne uszy słyszeliśmy, nasi przodkowie opowiadali nam o dziele, które spełniłeś za ich dni, w dawnych czasach.
15.EIB.BIBLIA.2016(44:1) Dla prowadzącego chór. Dla synów Koracha. Pieśń pouczająca. (44:2) Boże, słyszeliśmy na własne uszy, Opowiedzieli nam o tym ojcowie - O dziele, którego dokonałeś za ich dni, Dawno temu.