« Psal 44:9 Księga Psalmów 44:10 Psal 44:11 » 

1.WUJEK.1923(44:11) Odwróciłeś nas wstecz od nieprzyjaciół naszych: a którzy nas w nienawiści mają, rozszarpywali sobie.
2.GDAŃSKA.1881(44:11) Sprawiłeś, żeśmy tył podali nieprzyjacielowi, a ci, którzy nas mają w nienawiści, rozchwycili między się dobra nasze.
3.GDAŃSKA.2017Sprawiłeś, że cofnęliśmy się przed wrogiem, a ci, którzy nas nienawidzą, złupili nas.
4.GÖTZE.1937(44:11) Dozwoliłeś nam się cofać przed gnębicielem, a którzy nas nienawidzą, ograbili nas.
5.CYLKOW(44:11) Dałeś się nam cofnąć w obec wroga, a nieprzyjaciele nasi grabili dowoli.
6.KRUSZYŃSKI(44:11) Uczyniłeś, że podaliśmy tył nieprzyjacielowi, a ci, co nas nienawidzili, złupili nas.
7.ASZKENAZY (44:11) Podasz nas w tył przed gnębicielem a nienawistne nam łup sobie rozdrapali.
8.SZERUDA(44:11) Każesz nam cofać się przed nieprzyjacielem, a nienawidzący nas złupili nas.
9.TYSIĄCL.WYD1(43:11) Sprawiłeś, że ustępujemy naszym przeciwnikom, a ci, co nas nienawidzą, łup sobie zdobyli.
10.TYSIĄCL.WYD5(44:11) sprawiłeś, że ustępujemy przed wrogiem, a ci, co nas nienawidzą, łup sobie zdobyli.
11.BRYTYJKA(44:11) Sprawiłeś, że cofnęliśmy się przed nieprzyjacielem, A ci, którzy nas nienawidzą, złupili nas.
12.POZNAŃSKA(44:11) Sprawiłeś, żeśmy musieli uchodzić przed wrogiem, a ci, którzy nas nienawidzą, złupili nas doszczętnie.
13.WARSZ.PRASKASprawiłeś, że uciekamy przed naszymi wrogami, a ci, co nas nienawidzą, zabrali nam wszystko.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(44:11) Dałeś się nam cofnąć wobec wroga, więc do woli nas grabili nasi nieprzyjaciele.
15.EIB.BIBLIA.2016(44:11) Sprawiłeś, że cofnęliśmy się przed nieprzyjacielem, A ci, którzy nas nienawidzą, łupili nas do woli.