« Psal 44:10 Księga Psalmów 44:11 Psal 44:12 » 

1.WUJEK.1923(44:12) Podałeś nas jako owce na jedzę: i między pogany rozproszyłeś nas.
2.GDAŃSKA.1881(44:12) Podałeś nas jako owce na żer, a między pogan rozproszyłeś nas.
3.GDAŃSKA.2017Wydałeś nas na rzeź jak owce i rozproszyłeś nas wśród pogan.
4.GÖTZE.1937(44:12) Wydałeś nas jako owce na rzeź, a między narody rozproszyłeś nas.
5.CYLKOW(44:12) Podałeś nas jako trzodę na żer, a między ludy rozproszyłeś nas.
6.KRUSZYŃSKI(44:12) Oddałeś nas jako stado na zjedzenie, i pomiędzy pogany rozproszyłeś nas.
7.ASZKENAZY (44:12) Dasz nas jako trzodę na pożarcie a między narodyś nas rozprószył.
8.SZERUDA(44:12) Wydałeś nas jak owce na żer, a rozproszyłeś nas między pogan.
9.TYSIĄCL.WYD1(43:12) Na rzeź nas wydałeś jak owce i między poganami nas rozproszyłeś.
10.TYSIĄCL.WYD5(44:12) Na rzeź nas wydałeś jak owce i rozproszyłeś nas między pogan.
11.BRYTYJKA(44:12) Wydałeś nas jak owce na żerI rozproszyłeś nas między narodami.
12.POZNAŃSKA(44:12) Wydałeś nas jak owce na zabicie i rozproszyłeś między narodami.
13.WARSZ.PRASKAWydałeś nas na rzeź jak owce i rozproszyłeś pośród obcych narodów.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(44:12) Podałeś nas na żer jak trzodę; rozproszyłeś nas wśród narodów.
15.EIB.BIBLIA.2016(44:12) Wydałeś nas jak owce na rzeź I rozproszyłeś między narodami.