« Psal 44:14 Księga Psalmów 44:15 Psal 44:16 » 

1.WUJEK.1923(44:16) Cały dzień wstyd mój przedemną jest, a zawstydzenie oblicza mego okryło mię.
2.GDAŃSKA.1881(44:16) Na każdy dzień wstyd mój jest przedemną, a hańba twarzy mojej okrywa mię.
3.GDAŃSKA.2017Mój wstyd wciąż jest przede mną, a hańba mi twarz okrywa;
4.GÖTZE.1937(44:16) Codziennie hańba moja jest przede mną, a wstyd pokrywa twarz moją
5.CYLKOW(44:16) Cały dzień hańba moja przedemną, a wstyd oblicza mego okrywa mnie.
6.KRUSZYŃSKI(44:16) Na każdy dzień wstyd mój jest przedemną, i hańba mej twarzy okryła mnie
7.ASZKENAZY (44:16) Dzień cały srom mój naprzeciw mnie a wstyd zakrył twarz moją. -
8.SZERUDA(44:16) Zawsze myślę o hańbie mojej, a wstyd okrywa twarz moją,
9.TYSIĄCL.WYD1(43:16) Zniewaga moja jest zawsze przede mną i wstyd me oblicze okrywa,
10.TYSIĄCL.WYD5(44:16) Wciąż przede mną jest moja zniewaga i wstyd mi twarz okrywa
11.BRYTYJKA(44:16) Co dzień hańba moja jest przede mną, A wstyd okrywa oblicze moje
12.POZNAŃSKA(44:16) Hańba moja staje mi wciąż przed oczyma, rumieniec wstydu okrywa mi twarz,
13.WARSZ.PRASKAWidzę, jak wciąż mną pogardzają, i cały płonę ze wstydu
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(44:16) Cały dzień jest przede mną Moja hańba, a wstyd mojego oblicza mnie okrywa
15.EIB.BIBLIA.2016(44:16) Codziennie patrzę na swą hańbę, Wstyd nieprzerwanie okrywa mą twarz -