« Psal 44:19 Księga Psalmów 44:20 Psal 44:21 » 

1.WUJEK.1923(44:21) Jeźliśmy zapomnieli imienia Boga naszego, i jeźliśmy podnosili ręce nasze do Boga cudzego:
2.GDAŃSKA.1881(44:21) Byśmyć byli zapomnieli imienia Boga naszego, a podnieśli ręce nasze do Boga cudzego,
3.GDAŃSKA.2017Gdybyśmy zapomnieli imienia naszego Boga i wyciągnęli ręce do obcego boga;
4.GÖTZE.1937(44:21) Gdybyśmy byli zapomnieli imienia Boga naszego i wznosili ręce nasze do boga cudzego;
5.CYLKOW(44:21) Gdybyśmy zapomnieli Imię Pana naszego, a wyciągnęli dłonie nasze do bóztwa cudzego;
6.KRUSZYŃSKI(44:21) Gdybyśmy zapomnieli imię Boga naszego i wyciągnęli dłonie nasze do boga obcego,
7.ASZKENAZY (44:21) Czyliż przepomnieliśmy imienia naszego Boga a wyciągnęliśmy ręce ku obcej wszechmocy?
8.SZERUDA(44:21) Gdybyśmy byli zapomnieli imienia Boga naszego, a wyciągnęli ręce nasze do Boga cudzego:
9.TYSIĄCL.WYD1(43:21) Gdybyśmy zapomnieli imię Boga naszego i wyciągali ręce do obcego boga,
10.TYSIĄCL.WYD5(44:21) Gdybyśmy zapomnieli imię Boga naszego i wyciągali ręce do cudzego boga,
11.BRYTYJKA(44:21) Gdybyśmy byli zapomnieli imienia Boga naszego, A wyciągnęli ręce nasze do Boga cudzego:
12.POZNAŃSKA(44:21) Gdybyśmy byli zapomnieli o Imieniu Boga naszego i wznieśli ręce do obcego bóstwa,
13.WARSZ.PRASKABo gdybyśmy zapomnieli imienia Boga naszego, a zaczęli wyciągać ręce ku obcym bogom,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(44:21) Gdybyśmy zapomnieli Imienia naszego Boga, a nasze dłonie wyciągnęli do cudzego bóstwa,
15.EIB.BIBLIA.2016(44:21) Gdybyśmy porzucili imię naszego Boga I wyciągnęli ręce do jakiegoś bóstwa,