« Psal 44:20 Księga Psalmów 44:21 Psal 44:22 » 

1.WUJEK.1923(44:22) Izali się Bóg o tem nie będzie pytał? gdyż on wie skrytości serca.
2.GDAŃSKA.1881(44:22) Iazliby się był Bóg o tem nie pytał? gdyż on wie skrytości serca.
3.GDAŃSKA.2017Czyż Bóg by się o tym nie dowiedział? Przecież on zna tajniki serca.
4.GÖTZE.1937(44:22) Czyżby Bóg tego nie zbadał? Przecież On zna tajemnice serca.
5.CYLKOW(44:22) Czyżby Pan nie dociekł tego, wszak On zna skrytości serca.
6.KRUSZYŃSKI(44:22) czyżby Bóg nie zbadał tego, gdyż On zna skrytości serca?
7.ASZKENAZY (44:22) Wszak to Bóg rozpatrzy, gdyż zna on skrytości serca!
8.SZERUDA(44:22) Czyżby Bóg nie wybadał tego? On bowiem zna skrytości serca.
9.TYSIĄCL.WYD1(43:22) czyżby się o tym Bóg nie dowiedział? Bo zna On tajniki serca.
10.TYSIĄCL.WYD5(44:22) czyżby Bóg tego nie dostrzegł, On, który zna tajniki serca?
11.BRYTYJKA(44:22) Czyżby Bóg tego nie odkrył? Wszak On zna skrytości serca.
12.POZNAŃSKA(44:22) czyżby to mogło ujść przed Bogiem, przed Nim, który zna tajemnice serca?
13.WARSZ.PRASKAto czyżby się o tym nie dowiedział Pan Bóg, Ten, który zna tajniki ludzkiego serca?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(44:22) czyżby Bóg nie dowiedział się o tym? Przecież On zna skrytości serca.
15.EIB.BIBLIA.2016(44:22) To czy Bóg by tego nie odkrył? Przecież On zna tajniki ludzkich serc.