« Rzym 13:11 List do Rzymian 13:12 Rzym 13:13 » 

1.WUJEK.1923Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmyź tedy uczynki ciemności a obleczmy się w zbroję światłości.
2.RAKOW.NTNoc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmysz tedy uczynki ciemności, a odziejmy się w zbroję światłości.
3.GDAŃSKA.1881Noc przeminęła, a dzień się przybliżył; odrzućmyż tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.
4.GDAŃSKA.2017Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.
5.JACZEWSKINoc już przeminęła, a dzień się rozpoczął: odrzućmy przeto dzieła ciemności, a przywdziejmy na się zbroję światła.
6.SYMONNoc ustępuje, a dzień się przybliża. Odrzućmyż tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.
7.TYSIĄCL.WYD5Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła!
8.BRYTYJKANoc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.
9.POZNAŃSKANoc przeminęła, nastał dzień. Odrzućmy więc dzieła należące do ciemności, a weźmy broń światłości.
10.WARSZ.PRASKANoc już minęła i rozpoczyna się dzień. Przestańmy zatem czynić to, co zwykło się czynić w ciemnościach, a uzbrójmy się w to, co umożliwia dokonywanie uczynków światłości.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Noc posunęła się naprzód, zaś dzień się zbliżył; zatem odrzućmy uczynki ciemności, a odziejmy się zbroją światła.
12.EIB.BIBLIA.2016Noc przeminęła - i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a włóżmy na siebie zbroję światła.