« Nehe 9:25 Księga Nehemiasza 9:26 Nehe 9:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI wzbudzili cię do gniewu a otstąpiwszy ot ciebie, rzucili twym zakonem za swe zadki, proroki twe zbili, jiż je napominali, aby się k tobie obrocili, a czynili bluźnienia wielika przeciw tobie.
2.WUJEK.1923A ciebie wzruszyli ku gniewu i odstąpili od ciebie i zarzucili w tył swój zakon twój: i proroki twoje pobili, którzy je oświadczali, aby się ku tobie nawrócili, i dopuszczali się bluźnierstwa wielkiego.
3.GDAŃSKA.1881Ale gdy cię rozdraźnili, i stalić się odpornymi, zarzuciwszy zakon twój w tył swój, a proroków twoich pobili, którzy się oświadczali przed nimi, aby ich nawrócili do ciebie, i dopuszczali się bluźnierstwa wielkiego:
4.GDAŃSKA.2017Ale stali się oporni i zbuntowali się, rzucili twoje Prawo za siebie, zabili twoich proroków, którzy świadczyli przeciwko nim, aby ich nawrócić do ciebie, i dopuszczali się wielkich bluźnierstw.
5.KRUSZYŃSKITymczasem buntowali się i byli rokoszanami przeciwko Tobie. Prawo Twoje zarzucili poza siebie. Zabijali Twoich proroków, którzy przeciwko nim świadczyli, aby ich nawrócić ku Tobie i dopuszczali się wielkich bluźnierstw.
6.TYSIĄCL.WYD5Potem byli oporni i zbuntowali się przeciw Tobie, i wzgardzili Twoim Prawem. Zabili proroków Twoich, którzy ich przestrzegali, aby ich nawrócić do Ciebie; a ciężko Cię obrażali.
7.BRYTYJKAWtedy stali się oporni i zbuntowali się przeciwko tobie, i odrzucili od siebie twój zakon, zabili twoich proroków, którzy ich ostrzegali, aby ich nawrócić do ciebie, i popełnili wielkie bluźnierstwa.
8.POZNAŃSKAMimo to okazali się niesforni i powstali przeciwko Tobie, odrzucając precz od siebie Twoje Prawo. Pozabijali Twych Proroków, którzy ich napominali, by się ku Tobie nawrócili, i dopuszczali się wielkich bluźnierstw.
9.WARSZ.PRASKAA jednak byli Ci nieposłuszni i buntowali się przeciw Tobie. Odrzucili Twoje prawo, zabijali Twoich proroków, którzy przeciw nim prorokowali, by w ten sposób sprowadzić ich do Ciebie, i wreszcie zaczęli się dopuszczać ciężkich bluźnierstw.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale kiedy cię rozdrażnili i stali się opornymi, odrzuciwszy do tyłu Twoje Prawo; zaś proroków, którzy świadczyli przed nimi, by się do Ciebie nawrócili – pobili, dopuszczając się wielkiej zniewagi;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITI wkrótce zhardzieli, zbuntowali się przeciw Tobie. Twoje Prawo rzucili za siebie, zabijali Twoich proroków, którzy przychodzili ich ostrzec, aby wrócili do Ciebie! Jednak nie odstąpili od swych okropnych bluźnierstw.