« Nehe 9:27 Księga Nehemiasza 9:28 Nehe 9:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż byli otpoczynęli, nawrocili się zasię, aby uczynili złe w widzeniu twem, i niechałeś jich pod ręką jich nieprzyjacioł, i włodnęli jimi. A obrociwszy się i wołali k tobie, a ty z nieba usłyszałeś je i sprościłeś je w miłosierdziach twych w rozmaitych czasiech.
2.WUJEK.1923I gdy odpoczynęli, wrócili się, aby złość czynili przed oczyma twemi: i opuściłeś je w ręce nieprzyjaciół ich, i posiedli je. I nawrócili się i wołali do ciebie, a ty wysłuchałeś z nieba i wybawiłeś je w miłosierdziach twoich przez wiele czasów.
3.GDAŃSKA.1881Wtem, gdy trochę odpoczęli, znowu czynili złość przed twarzą twoją; przetoż opuściłeś ich w ręce nieprzyjaciół ich, aby panowali nad nimi. Lecz gdy się znowu nawrócili, a wołali do ciebie, tyś ich z nieba wysłuchał, i wybawiłeś ich według litości twoich przez wiele czasów.
4.GDAŃSKA.2017Lecz gdy mieli spokój, znowu czynili zło przed tobą. Dlatego pozostawiłeś ich w ręce ich wrogów, aby panowali nad nimi. Lecz gdy znowu zawracali i wołali do ciebie, ty z nieba wysłuchiwałeś ich i wielokrotnie wybawiałeś ich według swojej litości.
5.KRUSZYŃSKIA gdy mieli spokój, powracali, aby postępować względem Ciebie niegodziwie, tedy opuszczałeś ich w ręce ich wrogów, którzy panowali nad nimi; a gdy nawracali się i wołali do Ciebie, Tyś z niebios wysłuchiwał i wiele razy ich uwalniałeś według miłosierdzia swego.
6.TYSIĄCL.WYD5Ale gdy zaznawali spokoju, znowu postępowali źle wobec Ciebie. Wtedy pozostawiłeś ich pod władzą nieprzyjaciół, aby panowali nad nimi. I znowu wzywali Ciebie, a Ty z niebios wysłuchiwałeś ich i ocalałeś - zgodnie z Twym miłosierdziem - wielokrotnie.
7.BRYTYJKALecz gdy znów zażyli spokoju, zawrócili do czynienia zła przed tobą. Toteż na nowo wydałeś ich w ręce ich nieprzyjaciół, którzy ich ujarzmili. Wtedy znowu wołali do ciebie i Ty wysłuchałeś ich z niebios, i wyrwałeś ich wiele razy według obfitego miłosierdzia twego.
8.POZNAŃSKALecz skoro tylko poczynali zażywać pokoju, znowu popełniali zło przed obliczem Twoim. Wydawałeś ich [więc] w ręce nieprzyjaciół, którzy ich uciskali. Oni znowu wołali do Ciebie i wysłuchiwałeś ich z nieba, jakże często uwalniając ich dzięki wielkiemu miłosierdziu Twemu.
9.WARSZ.PRASKAA gdy odzyskiwali spokój, znów czynili zło przed Twoim obliczem. Znów tedy poddawałeś ich pod władzę nieprzyjaciół, aby nad nimi panowali. I na nowo poczęli wzywać Ciebie a Ty wysłuchałeś ich z niebios wedle miłosierdzia Twego i niejeden raz jeszcze ich wybawiłeś.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale kiedy trochę odpoczęli, znowu czynili zło przed Twym obliczem. Dlatego porzuciłeś ich w ręce ich wrogów, aby nad nimi panowali. Lecz gdy znowu się nawrócili oraz wołali do Ciebie, Ty ich wysłuchałeś z niebios i wybawiłeś, według Twojej litości, w wielu okresach czasu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLedwie jednak zaznali spokoju, znów dopuszczali się zła wobec Ciebie, dlatego znów wydawałeś ich w ręce wrogów, którzy ich brali we władanie. Wtedy kolejny raz zawracali, znów wołali o pomoc do Ciebie, a Ty wysłuchiwałeś ich z nieba i wyrywałeś z niewoli. Czyniłeś to zgodnie z Twym ogromnym miłosierdziem - wiele razy.