« 2Krn 27:9 2 Księga Kronik 28:1 2Krn 28:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWe dwudziestu leciech był Achas, gdyż począł krolować, a sześćnaćcie lat krolował w Jerusalemie i nie czynił prawie w widzeniu bożem jako Dawid, ociec jego,
2.WUJEK.1923We dwudziestu lat był Achaz, gdy królować począł, a szesnaście lat królował w Jeruzalem: nie czynił dobrze w oczach Pańskich, jako Dawid, ojciec jego.
3.GDAŃSKA.1881Dwadzieścia lat miał Achaz, gdy królować począł, a szesnaście lat królował w Jeruzalemie, i nie czynił, co było dobrego przed oczyma Pańskiemi, jako Dawid, ojciec jego;
4.GDAŃSKA.2017Achaz miał dwadzieścia lat, kiedy zaczął królować, i królował szesnaście lat w Jerozolimie. Nie czynił jednak tego, co prawe w oczach PANA, jak jego ojciec Dawid.
5.KRUSZYŃSKIAhaz miał dwadzieścia lat, gdy zaczął panować i szesnaście lat panował w Jeruzalem. Nie czynił tego, co jest słuszne w oczach Bożych, jako Dawid, ojciec jego.
6.TYSIĄCL.WYD5Achaz w chwili objęcia rządów miał dwadzieścia lat, a szesnaście lat panował w Jerozolimie. Nie czynił on tego, co jest słuszne w oczach Pańskich, tak jak czynił jego praojciec, Dawid,
7.BRYTYJKAAchaz miał dwadzieścia lat, gdy objął władzę królewską, a panował szesnaście lat w Jeruzalemie. Nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, jak Dawid, jego praojciec,
8.POZNAŃSKARozpoczynając panowanie miał Achaz lat dwadzieścia, a rządził szesnaście lat. W przeciwieństwie jednak do postępowania swego ojca Dawida nie czynił tego, co jest sprawiedliwe przed Jahwe.
9.WARSZ.PRASKAWstępując na tron Achaz miał dwadzieścia lat, a rządził w Jerozolimie przez lat szesnaście. Nie czynił tego, co prawie w oczach Jahwe, i nie postępował tak jak jego praojciec Dawid.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Achaz, gdy zakrólował, miał dwadzieścia lat, a panował szesnaście lat w Jeruszalaim; lecz nie czynił, co jest właściwe przed oczyma WIEKUISTEGO, jak Dawid, jego przodek,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAchaz miał dwadzieścia lat, kiedy został królem, a panował w Jerozolimie szesnaście lat. W odróżnieniu od Dawida, swojego praojca, nie czynił on tego, co prawe w oczach PANA.