« 2Krn 28:10 2 Księga Kronik 28:11 2Krn 28:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle posłuchajcie rady mej a nawroćcie więźnie, ktoreście przywiedli z braciej waszej, bo wieliki gniew boży nad wami jest”.
2.WUJEK.1923Ale słuchajcie rady mojéj a odwiedźcie więźnie, któreście pobrali z braci waszéj; bo wielki gniew Pański wisi nad wami.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz mię słuchajcie, a odwiedźcie więźniów, którycheście pojmali z braci waszych; bo pewnie gniew popędliwości Pańskiej wisi nad wami.
4.GDAŃSKA.2017Teraz więc posłuchajcie mnie i odeślijcie jeńców, których uprowadziliście spośród waszych braci, gdyż zapalczywość gniewu PANA wisi nad wami.
5.KRUSZYŃSKIA teraz posłuchajcie mnie i zwróćcie pojmanych, którychżeście pojmali z braci waszych, ponieważ zawziętość gniewu Jahwe jest nad wami".
6.TYSIĄCL.WYD5Posłuchajcie mnie teraz: Odeślijcie jeńców, których wzięliście spośród waszych braci, bo [inaczej spadnie] na was zapalczywość gniewu Pańskiego.
7.BRYTYJKAPosłuchajcie mnie więc! Wróćcie wolność jeńcom, których uprowadziliście do niewoli od waszych pobratymców, gdyż inaczej rozpali się przeciwko wam gniew Pana.
8.POZNAŃSKADlatego posłuchajcie mnie teraz i odeślijcie jeńców, których pojmaliście spośród waszych braci. W przeciwnym razie wybuchnie przeciwko wam gniew Jahwe!
9.WARSZ.PRASKAPosłuchajcie mnie zatem teraz i odeślijcie tych jeńców, wziętych spośród waszych braci, bo inaczej was dosięgnie wielkie zagniewanie Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego teraz słuchajcie i odprowadźcie więźniów, których pojmaliście z waszych braci; bowiem nad wami żar gniewu WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPosłuchajcie zatem! Uwolnijcie jeńców, których uprowadziliście od swoich braci. Inaczej PAN w swym srogim gniewie zwróci się przeciwko wam.