« 2Krn 28:11 2 Księga Kronik 28:12 2Krn 28:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA takież stali mężowie wojewody z książąt synow Efraimowych: Azryjasz, syn Johannow, Barachyjasz, syn Mozollamot, Jezechyjasz, syn Sellum, a Amazyjasz, syn Adali, przeciw tym, jiż szli z boja,
2.WUJEK.1923Stanęli tedy mężowie z książąt synów Ephraim: Azaryasz, syn Johanan, Barachiasz, syn Mosollamoth, Ezechiasz, syn Sellum, i Amaza, syn Adali, przeciwko onym, którzy się wracali z bitwy,
3.GDAŃSKA.1881Tedy powstali mężowie z książąt synów Efraimowych: Azaryjasz, syn Johananowy, Barachyjasz, syn Mesyllemotowy, i Ezechyjasz, syn Sallumowy, i Amasa, syn Hadlajowy przeciwko tym, którzy się wracali z wojny;
4.GDAŃSKA.2017Wtedy niektórzy z naczelników spośród synów Efraima: Azariasz, syn Jochanana, Berechiasz, syn Meszillemota, Ezechiasz, syn Szalluma, i Amasa, syn Chadlaja, wystąpili przeciwko tym, którzy wracali z wojny.
5.KRUSZYŃSKIPowstali też mężowie z przełożonych synów Efraima: Azariasz, syn Jehohanana, Berechia, syn Meszillemota, Jehizkajachu, syn Szalluma i Amasa, syn Hadlaja przeciwko tym, co wracali z wojny
6.TYSIĄCL.WYD5Powstali wtedy niektórzy mężowie spośród naczelników - synów Efraima: Azariasz, syn Jochanana, Berekiasz, syn Meszillemota, Ezechiasz, syn Szalluma, i Amasa, syn Chadlaja, stanęli przed tymi, którzy wracali z wojskiem,
7.BRYTYJKAWtedy niektórzy mężowie spośród naczelników efraimskich: Azariasz, syn Jehochanana, Berekiasz, syn Meszillemota, Hiskiasz, syn Szalluma, i Amasa, syn Chadlaja, wystąpili przed wojsko wracające z wyprawy
8.POZNAŃSKAWówczas niektórzy spośród książąt efraimskich: Azarjahu, syn Jehochanana, Berekjahu, syn Meszillemota, Jechizkijjahu, syn Szalluma, i Amasa, syn Chadlaja - wystąpili przeciwko tym, którzy powracali z wojny,
9.WARSZ.PRASKANiektórzy spośród przywódców oddziałów efraimickich, jak Azariasz, syn Jochanana, Berekiasz, syn Meszillemota, Ezechiasz, syn Szalluma, i Amasa, syn Chadlaja, wystąpili i stanęli przed tymi, którzy szli razem z wojskiem,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem przeciwko tym, którzy wracali z wojny, wyruszyli mężowie z władców, potomków Efraima: Azarja, syn Johochanana; Berekiasz, syn Meszillemota; Ezechjasz, syn Salluma, i Amasa, syn Chadlaja;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy niektórzy spośród naczelników Efraima: Azariasz, syn Jehochanana, Berekiasz, syn Meszilemota, Hiskiasz, syn Szaluma, i Amasa, syn Chadlaja, stanęli wobec powracających z wyprawy