« 2Krn 28:20 2 Księga Kronik 28:21 2Krn 28:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto Achaz obłupiw dom boży a dom krolow i książąt, dał dary kro❬lo❭wi asyrskiemu, ale jemu nics nie pomogło.
2.WUJEK.1923A tak Achaz złupiwszy dom Pański i dom królów i książąt, dał królowi Assyryjskiemu dary, a przecie mu nic nie pomogło.
3.GDAŃSKA.1881A chociaż pobrał Achaz skarby z domu Pańskiego, i z domu królewskiego, i od książąt, a dał królowi Assyryjskiemu, przecież go nie ratował.
4.GDAŃSKA.2017Bo choć Achaz wziął skarby z domu PANA, z domu królewskiego oraz od książąt i dał to królowi Asyrii, ten go nie wspomógł.
5.KRUSZYŃSKIAhaz bowiem ogołocił dom Boży, dom królewski i książąt i złożył królowi Asyrii dary, jakkolwiek nie był mu pomocą.
6.TYSIĄCL.WYD5Chociaż Achaz obrabował świątynię Pańską, pałac królewski i naczelników, obdarowując tym króla asyryjskiego, i tak nic mu to nie pomogło.
7.BRYTYJKAChociaż bowiem Achaz ogołocił świątynię Pańską i pałac króla i książąt, i dał to królowi asyryjskiemu, nic mu to nie pomogło.
8.POZNAŃSKABo chociaż Achaz ograbił Świątynię Jahwe, pałac królewski i [pałace] książąt, by złożyć [dar] królowi Asyrii, na nic mu się to nie zdało.
9.WARSZ.PRASKAAchaz musiał bowiem wtedy ograbić świątynię, zabrać wszystko, co było w pałacu królewskim oraz w domach przywódców ludu, żeby złożyć dary królowi asyryjskiemu, a i tak nic mu to nie pomogło.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc chociaż Achaz zabrał skarby z Domu WIEKUISTEGO, z domu królewskiego i władców oraz dał królowi Aszuru jednak go nie ratował.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBo choć Achaz ogołocił świątynię PANA, pałace króla i książąt i przekazał to królowi Asyrii, wcale mu to nie pomogło.