« 2Krn 28:26 2 Księga Kronik 28:27 2Krn 29:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI skończał jest Achaz z oćcy swymi i pogrzebli ji w Jerusalemie w mieście, ani jego zaiste przyjęli w groby krolow israhelskich. I krolował Ezechyjasz, syn jego, zań.
2.WUJEK.1923I zasnął Achaz z ojcy swymi, i pogrzebli go w mieście Jeruzalem; ani go bowiem przyjęli do grobów królów Izraelskich. I królował Ezechiasz, syn jego, miasto niego.
3.GDAŃSKA.1881I zasnął Achaz z ojcami swymi, i pochowali go w mieście w Jeruzalemie; bo go nie wprowadzili do grobów królów Izraelskich; a Ezechyjasz, syn jego, królował miasto niego.
4.GDAŃSKA.2017I Achaz zasnął ze swoimi ojcami, i pogrzebali go w mieście w Jerozolimie. Ale nie wprowadzili do grobów królów Izraela. A Ezechiasz, jego syn, królował w jego miejsce.
5.KRUSZYŃSKII zasnął Ahaz z ojcami swoimi i pochowano go w mieście Jeruzalem, nie wprowadzono go bowiem do grobów królów izraelskich. Ezechiasz, syn jego, panował zamiast niego.
6.TYSIĄCL.WYD5Spoczął potem Achaz ze swymi przodkami i pochowano go w mieście, w Jerozolimie, ale nie w grobach królów judzkich. Jego syn, Ezechiasz, został w jego miejsce królem.
7.BRYTYJKAI spoczął Achaz ze swoimi ojcami, i pochowano go w mieście, w Jeruzalemie, lecz nie sprowadzono go do grobów królów izraelskich; władzę królewską zaś po nim objął Hiskiasz, jego syn.
8.POZNAŃSKAZasnął potem Achaz z ojcami swymi i pochowano go w Mieście, w Jeruzalem, ale nie w grobach królów Judy. Po nim objął panowanie jego syn Ezechiasz.
9.WARSZ.PRASKAKiedy Achaz odszedł do swoich ojców, pochowano go do grobów królów izraelskich. Władzę po nim objął jego syn Ezechiasz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Achaz zasnął ze swoimi przodkami, więc pochowali go w mieście, w Jeruszalaim; lecz go nie wprowadzili do grobów królów israelskich; a zamiast niego królował Chiskjasz, jego syn.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Achaz spoczął ze swoimi ojcami, pochowano go w mieście, to jest w Jerozolimie. Nie złożono go w grobowcach królów Izraela. Władzę zaś po nim objął Hiskiasz, jego syn.