« Jer 45:3 Księga Jeremiasza 45:4 Jer 45:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan: Tak rzeczesz do niego: Oto, którem zbudował, rozwalam: a którem nasadził, Ja wyrywam i wszystkę tę ziemię.
2.GDAŃSKA.1881Tak rzeczesz do niego: Tak mówi Pan: Oto com zbudował, Ja rozwalam, a com wszczepił, Ja wyrywam, i tę wszystkę ziemię.
3.GDAŃSKA.2017Tak powiesz do niego: Tak mówi PAN: Oto co zbudowałem, zburzę, co zasadziłem, wyplenię, tę całą ziemię.
4.CYLKOWTak oświadczysz mu: Tak rzecze Wiekuisty: Oto com zbudował burzę, a com zasadził wypleniam, a jest tém - kraj cały.
5.KRUSZYŃSKITak mu oznajmisz. Tak rzecze Bóg: Oto, com zbudował, burzę, com zasadził, wypleniam, a jest tem kraj cały.
6.TYSIĄCL.WYD1Tak mu powiesz: Tak mówi Jahwe: Patrz: co zbudowałem — burzę, co posadziłem — wyrywam i to dotyczy całej ziemi,
7.TYSIĄCL.WYD5Powiesz mu tak: Tak mówi Pan: Oto, co zbudowałem, burzę, a co zasadziłem, wypleniam.
8.BRYTYJKATak mu powiesz: Tak mówi Pan: Oto, co zbudowałem, burzę, a co zasadziłem, wypleniam, mianowicie całą ziemię.
9.POZNAŃSKA(to mu powiesz:) Tak mówi Jahwe: Oto, co sam zbudowałem - burzę, i co sam zasadziłem - wykorzeniam (nawet cały ten kraj) -
10.WARSZ.PRASKAOto, co mówi Pan: To, co zbudowałem, to i zburzyłem,; co zasadziłem to także wyrwałem z korzeniami. W ten sposób będę doświadczał całą ziemię.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem mu oświadczysz: Tak mówi WIEKUISTY: Oto, co zbudowałem – burzę, a co zasadziłem – wypleniam; cały ten kraj.
12.EIB.BIBLIA.2016Powiedz mu więc: Tak mówi PAN: Oto burzę, co zbudowałem. Sam wyrywam, co zasadziłem - to znaczy całą tę ziemię.