« Jer 12:16 Księga Jeremiasza 12:17 Jer 13:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz jeźli nie usłuchają, wyrwę naród on wyrwaniem i zatraceniem, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Ale jeźliby nie usłuchali, tedy wykorzenię ten naród, wyplenię i wytracę go, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017Ale jeśli nie usłuchają, wtedy wykorzenię ten naród, wyrwę i wytracę go, mówi PAN.
4.CYLKOWJeżeliby zaś nie usłuchali, wtedy wyplenię zupełnie naród taki, wypleniając i gubiąc, rzecze Wiekuisty.
5.KRUSZYŃSKIA jeżeli nie usłuchają wykorzenię naród ten, wykorzenię i zniszczę. - Wyrocznia Boża.
6.TYSIĄCL.WYD1Jeżeli jednak nie usłuchają, wyrwę lud taki aż do zniszczenia» — wyrocznia Jahwe.
7.TYSIĄCL.WYD5Jeśli zaś nie posłuchają, wyrwę ten naród, wyrwę, tak że zginie - wyrocznia Pana.
8.BRYTYJKAJeżeli zaś nie usłuchają, wtedy doszczętnie wyplenię i wygubię ten naród – mówi Pan.
9.POZNAŃSKAJeśli jednak nie usłuchają, wyrwę taki lud, wyrwę zupełnie i wytracę. To wyrok Jahwe.
10.WARSZ.PRASKALecz jeśli nie posłuchają Mnie, to wykorzenię taki naród na zawsze i wyniszczę go całkowicie. Taki jest wyrok Pana.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli jednak nie usłuchają, wtedy zupełnie wyplenię ten naród, wypleniając i gubiąc mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz jeśli któryś naród tego nie posłucha, wtedy wyrwę go całkowicie i doszczętnie wygubię - oświadcza PAN.