« Jer 12:6 Księga Jeremiasza 12:7 Jer 12:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Opuściłem dom mój, ostawiłem dziedzictwo moje: dałem miłą duszę swoję w ręce nieprzyjaciół jéj.
2.GDAŃSKA.1881Opuściłem dom swój, odrzuciłem dziedzictwo moje; dałem to, co miłowała dusza moja, w ręce nieprzyjaciół jego.
3.GDAŃSKA.2017Opuściłem swój dom, porzuciłem swoje dziedzictwo; umiłowaną mojej duszy wydałem w ręce jej wrogów.
4.CYLKOWOpuściłem dom Mój, porzuciłem dziedzictwo Moje, wydałem ulubioną duszy Mojej w moc jej wrogów.
5.KRUSZYŃSKIZapomniałem o domu moim, opuściłem dziedzictwo moje, przedmiot mego umiłowania oddałem w ręce moich wrogów.
6.TYSIĄCL.WYD1«Pozostawiłem swój dom, dziedzictwo me odrzuciłem, miłego sercu mojemu oddałem w moc nieprzyjaciół.
7.TYSIĄCL.WYD5Opuściłem swój dom, pozostawiłem swoje dziedzictwo. To, co umiłowałem, oddałem w ręce mych nieprzyjaciół.
8.BRYTYJKAOpuściłem mój dom, porzuciłem moje dziedzictwo, kochanka mojej duszy wydałem w ręce jego wrogów.
9.POZNAŃSKAOpuściłem mój Dom, odtrąciłem swe dziedzictwo, umiłowanie mej duszy wydałem w ręce jego nieprzyjaciół.
10.WARSZ.PRASKAOd domu własnego odszedłem, opuściłem moje dziedzictwo, pozbyłem się tego, co Mi było tak drogie, i wszystko wydałem w ręce moich wrogów.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Opuściłem Mój dom, porzuciłem Moje dziedzictwo, wydałem ulubioną Mej duszy w moc jej wrogów.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do Mnie, opuściłem mój dom, porzuciłem moje dziedzictwo, zostawiłem to, co najdroższe mej duszy, wydałem to w ręce mych wrogów.