« Psal 35:17 Księga Psalmów 35:18 Psal 35:19 » 

1.WUJEK.1923Będęć wyznawał w kościele wielkim: między ludem ogromnym będę cię wysławiał.
2.GDAŃSKA.1881Będę cię wysławiał w zgromadzeniu wielkiem; między ludem wielkim będę cię chwalił.
3.GDAŃSKA.2017Będę cię wysławiał w wielkim zgromadzeniu, wśród licznego ludu będę cię chwalił.
4.GÖTZE.1937Będę Cię uwielbiał w zgromadzeniu wielkiem, między licznym ludem będę Cię chwalił.
5.CYLKOWWysławiać Cię będę w zborze wielkim, wśród ludu licznego chwalić Cię będę.
6.KRUSZYŃSKIBędę Cię wysławiał w kościele wielkim, między ludem licznym będę Cię wychwalał.
7.ASZKENAZY Będę Cię wielbił w mnogiej gromadzie, wśród ludu potężnego będę Cię sławił.
8.SZERUDAWyznawać Cię będę w zgromadzeniu wielkim, wobec wielkiego ludu chwalić Cię będę.
9.TYSIĄCL.WYD1(34:18) Będę Tobie dziękował w wielkim zgromadzeniu, będę cię chwalił wśród mnogiego ludu.
10.TYSIĄCL.WYD5Będę składał Ci dzięki w wielkim zgromadzeniu, będę Cię chwalił wśród licznego ludu.
11.BRYTYJKAWysławiać cię będę w wielkim zgromadzeniu, Wobec licznego ludu chwalić cię będę.
12.POZNAŃSKABędę Cię sławił w wielkim zgromadzeniu, oddam Ci chwałę pośród mnogiego ludu.
13.WARSZ.PRASKABędę Ci za to dziękował na zgromadzeniu wielkim, będę Cię wychwalał wobec narodów potężnych.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będę Cię wysławiał w wielkim zborze, będę Cię chwalił pośród licznego ludu.
15.EIB.BIBLIA.2016A ja Ci podziękuję na największym zgromadzeniu, Wobec licznego ludu będę Ciebie chwalił.