« Psal 35:21 Księga Psalmów 35:22 Psal 35:23 » 

1.WUJEK.1923Widziałeś, Panie, nie milcz: Panie, nie odchódź odemnie.
2.GDAŃSKA.1881Widzisz to, Panie! nie milczże Panie! nie oddalaj się odemnie.
3.GDAŃSKA.2017Widziałeś to, PANIE, nie milcz; Panie, nie oddalaj się ode mnie.
4.GÖTZE.1937Tyś widział to, Panie; nie milczże! Panie, nie bądź dalekim ode mnie!
5.CYLKOWWidzisz to Boże, nie zamilcz; Panie nie oddalaj się odemnie.
6.KRUSZYŃSKITyś widział, Panie, nie milcz! Panie, nie oddalaj się odemnie!
7.ASZKENAZY Tyś widział, o Jehowo, nie zamykaj ucha o Panie, nie oddalaj się odemnie.
8.SZERUDAWidziałeś to, Panie! Nie milcz, Panie! Nie odstępuj ode mnie!
9.TYSIĄCL.WYD1(34:22) Widziałeś, Panie! Obyś nie milczał, o Panie, nie bądź ode mnie daleko!
10.TYSIĄCL.WYD5Widziałeś, Panie, zatem nie milcz, o Panie, nie bądź ode mnie daleko!
11.BRYTYJKAWidziałeś to, Panie! Nie milcz! Panie! Nie oddalaj się ode mnie!
12.POZNAŃSKAJahwe, Ty to widzisz, a przeto nie milcz, Panie, nie opuszczaj mnie!
13.WARSZ.PRASKARacz już dłużej nie milczeć, Panie, który to widzisz, Panie, nie pozostawiaj mnie samego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Widzisz to BOŻE, zatem nie milcz; nie oddalaj się ode mnie, Panie.
15.EIB.BIBLIA.2016Widziałeś to, PANIE! Nie milcz! Panie! Nie bądź mi daleki.