« Psal 35:22 Księga Psalmów 35:23 Psal 35:24 » 

1.WUJEK.1923Powstań, a pilnuj sądu mego: Boże mój, i Panie mój, sprawy mojéj.
2.GDAŃSKA.1881Obudźże się, a ocuć dla sądu mego, Boże mój i Panie mój! dla sprawy mojej.
3.GDAŃSKA.2017Obudź się i wystąp w mojej obronie, w mojej sprawie, mój Boże i Panie!
4.GÖTZE.1937Obudźże się i zbudź się, Boże mój i Panie dla prawa mego i dla sprawy mojej:
5.CYLKOWObudź się a ocuć dla prawa mojego, Boże mój i Panie dla sprawy mojéj.
6.KRUSZYŃSKIPowstań i przebudź się dla sądu mego, Boże mój i Panie mój, dla sprawy mojej!
7.ASZKENAZY Obudź i wzrusz się ku mojemu sądowi, Ty mój Boże i Ty mój Panie - ku mojej walce.
8.SZERUDAPowstań i obudź się ku mojej obronie, Panie mój i Boże mój, by prowadzić sprawę moją!
9.TYSIĄCL.WYD1(34:23) Przebudź się, czuwaj, aby mię bronić w mej sprawie, mój Boże i Panie!
10.TYSIĄCL.WYD5Przebudź się, wystąp w obronie mego prawa, w mojej sprawie, mój Boże i Panie!
11.BRYTYJKAOcknij i obudź się ku mojej obronie, Boże i Panie mój, by prowadzić sprawę moją!
12.POZNAŃSKAPrzebudź się, powstań, by oddać mi sprawiedliwość, Boże mój i Panie, broń mojej sprawy!
13.WARSZ.PRASKAPowstań, o Panie, obudź się i pośpiesz mi z pomocą! Boże mój i Panie, Obrońco mej sprawy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Obudź się, ocuć dla mojego prawa, dla mojej sprawy, mój Boże i mój Panie.
15.EIB.BIBLIA.2016Ocknij się, zbudź się na mój sąd! Mój Boże i Panie, wstań do sporu o mnie!