« Psal 35:2 Księga Psalmów 35:3 Psal 35:4 » 

1.WUJEK.1923Dobądź miecza i zawrzyj przeciwko tym, co mię prześladują. Rzecz duszy mojéj: Jam jest zbawieniem twojem.
2.GDAŃSKA.1881Dobądź włóczni, a staw się na drodze przeciwko tym, którzy mię prześladują. Rzeczże duszy mojej: Jam jest zbawieniem twojem.
3.GDAŃSKA.2017Dobądź włóczni i zagrodź drogę tym, którzy mnie prześladują. Powiedz mojej duszy: Ja jestem twoim zbawieniem.
4.GÖTZE.1937Dobądź dzidy i toporu przeciwko prześladowcom moim. Mów do duszy mojej: Jestem wybawieniem twojem!
5.CYLKOWPorwij oszczep i stań zaporą przeciw prześladowcom moim; rzeknij duszy mojéj, pomocą twoją Ja.
6.KRUSZYŃSKII dobądź włóczni i zagródź naprzeciwko tym, co mnie prześladują. Rzeknij duszy mojej: "Zbawieniem twojem ja jestem".
7.ASZKENAZY A ciśnij dzidę i połóż zaporę przeciw mym prześladowcom, rzecz do mej duszy: "Jam jest Twem wybawieniem".
8.SZERUDADobądź włóczni i zagrodź drogę mym prześladowcom; powiedz duszy mojej: Jam twym zbawieniem!
9.TYSIĄCL.WYD1(34:3) Rzuć włócznią i poskrom prześladowców moich, powiedz mej duszy: «Jam twoim zbawieniem».
10.TYSIĄCL.WYD5Rzuć włócznią i toporem na moich prześladowców; powiedz mej duszy: Jam twoim zbawieniem.
11.BRYTYJKADobądź włóczni i zagrodź drogę prześladowcom moim, Powiedz duszy mojej: Jam zbawieniem twoim!
12.POZNAŃSKAChwyć za włócznię i topór przeciwko moim prześladowcom! Zapewnij mnie: "Jam twoim wybawieniem".
13.WARSZ.PRASKAChwyć za włócznię i wystąp przeciw nim, zagródź drogę tym, co mnie nękają, i powiedz mi: Jestem twoim wybawieniem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Porwij oszczep i stań jak zapora przeciwko moim prześladowcom; powiedz mej duszy: Ja jestem twoim zbawieniem.
15.EIB.BIBLIA.2016Dobądź włóczni i zagrodź drogę mym prześladowcom, Powiedz mojej duszy: Ja jestem twoim Zbawcą!