« 1Kor 10:33 1 List do Koryntian 11:1 1Kor 11:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(10:34) Naśladownicy moi bądźcie, jako i ja Christusów.
2.WUJEK.1923Bądźcie naśladowniki moimi, jakom i ja Chrystusowym.
3.RAKOW.NTNaśladowcami moimi bądźcie, jako i ja Christusowym.
4.GDAŃSKA.1881Bądźcie naśladowcami moimi, jakom i ja Chrystusowy;
5.GDAŃSKA.2017Bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa.
6.JACZEWSKINaśladujcie mnie, jako i ja naśladuję Chrystusa.
7.SYMONBądźcie naśladowcami moimi, jakom ja jest naśladowcą Chrystusa.
8.MARIAWICIBądźcie naśladowcami moimi, jako i ja Chrystusa.
9.DĄBR.WUL.1973Bądźcie naśladowcami moimi, jakom i ja Chrystusowym.
10.DĄBR.GR.1961Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja Chrystusa.
11.TYSIĄCL.WYD5Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.
12.BRYTYJKABądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa.
13.POZNAŃSKANaśladujcie mnie, tak jak ja naśladuję Chrystusa!
14.WARSZ.PRASKABądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stawajcie się moimi naśladowcami, tak jak i ja Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.
17.TOR.PRZ.Stawajcie się naśladowcami moimi, tak jak i ja naśladuję Chrystusa.