« 1Kor 11:15 1 List do Koryntian 11:16 1Kor 11:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:14) Lecz jeśli kto zda się być uporny, my takiego zwyczaju nie mamy, ani zbory Boże.
2.WUJEK.1923A jeźli się kto zda być swarliwym, my nie mamy takiego obyczaju, ani kościół Boży.
3.RAKOW.NTA jeśli się kto zda sprzecznym być, my takiego obyczaju odkrywania głów nie mamy, ani Zbory Boże.
4.GDAŃSKA.1881A jeźliby się kto zdał być swarliwym, my takiego obyczaju nie mamy, ani zbory Boże.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli ktoś wydaje się być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy, ani kościoły Boże.
6.JACZEWSKIGdyby to zalecenie moje nie podobało się komu, - to taki niech wie, że nie idzie za przykładem moim, ani postępuje odpowiednio do nauki kościoła.
7.SYMONA jeśliby się komu zdało, że może się spierać o to, ten niechaj wie, że niema u nas takiego obyczaju, i że go nie ma Kościół Boży.
8.MARIAWICIAle jeśli się kto okazuje swarliwym, to my takiego zwyczaju nie mamy, ani Kościół Boży.
9.DĄBR.WUL.1973Ale jeśliby się komu zdało, że może się spierać o to, to my nie mamy takiego obyczaju ani też Kościół Boży.
10.DĄBR.GR.1961Ale gdyby ktoś miał ochotę spierać się (o to), to my nie mamy takiego obyczaju ani też kościoły Boże.
11.TYSIĄCL.WYD5Może ktoś uważa za właściwe spierać się nadal, my jednak nie jesteśmy takiego zdania; ani my, ani Kościoły Boże.
12.BRYTYJKAA jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi, ale my takiego zwyczaju nie mamy ani też zbory Boże.
13.POZNAŃSKAJeżeli ktoś chciałby się o to spierać, to powtarzam: takiego zwyczaju nie ma ani u nas, ani na zebraniach ludu Bożego.
14.WARSZ.PRASKAMoże ktoś uważa za właściwe spierać się nadal, my jednak nie jesteśmy takiego zdania, ani my, ani Kościoły Boże.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli ktoś uznaje za słuszne być kłótliwym, my takiego zwyczaju nie mamy, ani zgromadzenie wybranych Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeśli ktoś z tym wywodem się nie zgadza, niech wie, że ani my, ani kościoły Boże takiego zwyczaju nie mamy.
17.TOR.PRZ.2023A jeśli ktoś myśli być kłótliwym, my takiego zwyczaju nie mamy, ani zbory Boga.