« 1Kor 11:17 1 List do Koryntian 11:18 1Kor 11:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:16) Bo naprzód gdy się schodzicie we zborze, słyszę rostargnienia między wami bywają, i poczęści wierzę.
2.WUJEK.1923A iż najprzód, gdy się schodzicie do kościoła, słyszę, rozerwania bywają między wami: i poczęści wierzę.
3.RAKOW.NTAbowiem naprzódci gdy się zchodzicie wy do Zboru, słyszę iż rozerwania miedzy wami bywają; i część niejaką wierzę.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem najprzód, gdy się wy schodzicie we zborze, słyszę, iż rozerwania bywają między wami, i poniekąd wierzę.
5.GDAŃSKA.2017Najpierw bowiem słyszę, że gdy się zbieracie jako kościół, są wśród was podziały, i po części temu wierzę.
6.JACZEWSKIPrzedewszystkiem słyszę, że gdy się zbieracie do kościoła, - to nie zachowujecie między sobą jedności braterskiej. Wierzę ja temu po części:
7.SYMONA najpierw, że, gdy się schodzicie na zebrania wasze, spory, jak słyszę, prowadzicie między sobą: i po części wierzę temu.
8.MARIAWICIA najpierw, gdy się schodzicie do kościoła, słyszę, że między wami są rozdziały, i poczęści wierzę,
9.DĄBR.WUL.1973Naprzód tedy słyszę, że gdy się zbieracie w Kościele, prowadzicie między sobą spory i po części wierzę temu.
10.DĄBR.GR.1961Przede wszystkim więc słyszę, że gdy się zbieracie w kościele, prowadzicie między sobą spory i po części wierzę temu.
11.TYSIĄCL.WYD5Przede wszystkim słyszę - i po części wierzę - że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół.
12.BRYTYJKASłyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały; i po części temu wierzę.
13.POZNAŃSKAPrzede wszystkim słyszę, że gdy schodzicie się na zebranie, dochodzi wśród was do podziału. Częściowo w to wierzę,
14.WARSZ.PRASKAPrzede wszystkim słyszę i po części wierzę – że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo przede wszystkim słyszę, że między wami tymi, co się schodzicie w zborze – powstają rozłamy, i w jakiejś części w to wierzę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzede wszystkim więc słyszę, że gdy się schodzicie jako kościół, powstają między wami podziały - i po części temu wierzę.
17.TOR.PRZ.Bo istotnie najpierw słyszę i po części wierzę, że gdy schodzicie się jako zbór, są wśród was podziały.