« 1Kor 11:18 1 List do Koryntian 11:19 1Kor 11:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:17) Bo muszą i odszczepieństwa być, aby doświadczeni jawni byli między wami.
2.WUJEK.1923Boć muszą być i kacerstwa, aby i którzy są doświadzeni, stali się jawni między wami.
3.RAKOW.NTAbowiem potrzeba żeby też miedzy wami Heretyctwa były, aby ci którzy są doświadczeni sstali się jawnymi miedzy wami.
4.GDAŃSKA.1881Bo muszą być kacerstwa między wami, aby ci, którzy są doświadczeni, byli jawnymi między wami.
5.GDAŃSKA.2017Bo muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was.
6.JACZEWSKIboć trzeba, aby i kacerstwa były; - aby dobrzy, jacy są między wami, mieli sposobność dania dowodów swej wytrwałości w wierze.
7.SYMONBoć i rozdwojenia być muszą, aby się pokazało, którzy są między wami wypróbowani.
8.MARIAWICIboć muszą i herezye być, aby i ci, którzy są doświadczeni, jawni byli między wami.
9.DĄBR.WUL.1973Bo i rozdwojenia być muszą, aby się okazało, którzy spośród was są wypróbowani.
10.DĄBR.GR.1961Bo i rozdwojenia wśród was być muszą, aby się okazało, którzy spośród was są wypróbowani.
11.TYSIĄCL.WYD5Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani.
12.BRYTYJKAZresztą, muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami.
13.POZNAŃSKAbo muszą pojawić się wśród was stronnictwa, aby się okazało, kto jest wypróbowany.
14.WARSZ.PRASKAZresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż muszą być pośród was podziały, aby ci wiarygodni mogli stać się widocznymi między wami.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrawdę mówiąc, nawet powinno dochodzić między wami do rozłamów, aby wyszło na jaw, kto wśród was prawdziwie wierzy.
17.TOR.PRZ.Bo muszą być rozdwojenia między wami, aby stali się widoczni ci, którzy są wypróbowani wśród was.