« 1Kor 11:22 1 List do Koryntian 11:23 1Kor 11:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:22) Bo ja przyjąłem od pana, co i podałem wam; że pan Jesus nocy onej której był wydan, wziął chleb.
2.WUJEK.1923Albowiem ja wziąłem od Pana, com téż wam podał: Iż Pan Jezus nocy, któréj był wydan, wziął chleb,
3.RAKOW.NTAbowiem ja wziąłem od Pana com też podał wam, iż Pan Jezus onej nocy której był wydan, wziął chleb;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jam wziął od Pana, com też wam podał, iż Pan Jezus tej nocy, której był wydan, wziął chleb,
5.GDAŃSKA.2017Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb;
6.JACZEWSKIMoże nie wiecie, co to jest wieczerza Pańska. Otóż słuchajcie. Ja, co słyszałem od Pana, to wam przekazuję. Przekazuję wam tedy, że Pan Jezus tej nocy, kiedy był wydany, wziął chleb,
7.SYMONAlbowiem ja wziąłem od Pana, com i wam podał, iż Pan Jezus tej nocy, której był zdradzon, wziął chleb:
8.MARIAWICIAlbowiem ja wziąłem od Pana, com też wam podał: ponieważ Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb,
9.DĄBR.WUL.1973Ja bowiem otrzymałem od Pana, co też wam podałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb
10.DĄBR.GR.1961Ja bowiem otrzymałem od Pana, co też wam podałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb,
11.TYSIĄCL.WYD5Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb
12.BRYTYJKAAlbowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb,
13.POZNAŃSKATo, co otrzymałem od Pana, przekazałem wam, a mianowicie, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany (w ręce wrogów), wziął chleb
14.WARSZ.PRASKAJa bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż ja przejąłem od Pana to, co i wam przekazałem, że Pan Jezus wśród owej nocy, której był wydawany, wziął chleb,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa bowiem przejąłem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb,
17.TOR.PRZ.Albowiem ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb;