« 1Kor 11:23 1 List do Koryntian 11:24 1Kor 11:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:23) A podziękowawszy połamał, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moje wspominanie.
2.WUJEK.1923A dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł: Bierzcie a jedzcie; to jest ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moję pamiątkę.
3.RAKOW.NTA podziękowawszy złamał, i rzekł: Bierzcie, jedzcie; to moje jest ono ciało, które się za was łamie; to czyńcie na moje przypominanie.
4.GDAŃSKA.1881A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie; to jest ciało moje, które za was bywa łamane; to czyńcie na pamiątkę moję.
5.GDAŃSKA.2017A gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę.
6.JACZEWSKIi dzięki czyniąc, połamał go i rzekł do Apostołów: Bierzcie i jedzcie: to jest ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę.
7.SYMONa dzięki uczyniwszy, łamał, i rzekł: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was wydane będzie: to czyńcie na moją pamiątkę.
8.MARIAWICIi podziękowawszy łamał i rzekł: Bierzcie i jedzcie: To jest ciało Moje, Które za was będzie wydane: To czyńcie na pamiątkę Moją.
9.DĄBR.WUL.1973i dzięki uczyniwszy łamał i rzekł: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę.
10.DĄBR.GR.1961i dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł To jest ciało moje za was (wydane) to czyńcie na moją pamiątkę.
11.TYSIĄCL.WYD5i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę!
12.BRYTYJKAA podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją.
13.POZNAŃSKAi odmówiwszy dziękczynną modlitwę połamał go i rzekł: "To jest Ciało moje, za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę".
14.WARSZ.PRASKAi dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.podziękował, złamał oraz powiedział: Bierzcie, jedzcie, to jest moje, za was łamane ciało; to czyńcie na moją pamiątkę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITzłożył dziękczynienie, złamał i oznajmił: To jest moje ciało za was wydane - to czyńcie na moją pamiątkę.
17.TOR.PRZ.2023A gdy podziękował, złamał i powiedział: „Bierzcie, zjedzcie; to jest moje ciało, które za was jest łamane; to czyńcie na moją pamiątkę.”