« 1Kor 11:25 1 List do Koryntian 11:26 1Kor 11:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:25) Bo ilebyście kroć jedli chleb ten, albo czaszę pilibyście, śmierć pańską opowiedajcie, ażby przyszedł.
2.WUJEK.1923Albowiem ilekroć będziecie ten chleb jedli i kielich pili, śmierć Pańską będziecie opowiadać, aż przyjdzie.
3.RAKOW.NTAbowiem ilekroćbyście jedli chleb ten, i kubekbyście ten pili, onę śmierć Pańską opowiedacie, ażby przyszedł.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć Pańską opowiadajcie, ażby przyszedł.
5.GDAŃSKA.2017Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie.
6.JACZEWSKIIlekroć tedy pożywacie tego chleba i pijecie z tego kielicha, tyleżkroć wyrażacie śmierć Pańską. A to trwać będzie aż do przyjścia Pańskiego.
7.SYMONGdyż ilekroć ten chleb jecie, i ten kielich pijecie, śmierć Pańską opowiadacie, aż on przyjdzie.
8.MARIAWICIAlbowiem ilekroć będziecie jeść ten Chleb i pić ten Kielich, śmierć Pańską będziecie opowiadać, dokąd nie przyjdę.
9.DĄBR.WUL.1973Ilekroć bowiem ten chleb pożywać, a kielich pić będziecie, śmierć Pańską będziecie zwiastować, aż przybędzie.
10.DĄBR.GR.1961Ilekroć bowiem ten chleb pożywać, a kielich pić będziecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż on sam przybędzie.
11.TYSIĄCL.WYD5Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie.
12.BRYTYJKAAlbowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.
13.POZNAŃSKAIlekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, głosicie śmierć Pana do czasu, aż On przyjdzie.
14.WARSZ.PRASKAIlekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem ilekroć byście jedli ten chleb oraz pili ten kielich śmierć Pana zwiastujecie, aż do czasu, którego przyjdzie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana, do czasu Jego przyjścia.
17.TOR.PRZ.2023Bo ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, obwieszczacie śmierć Pana, aż przyjdzie.