« 1Kor 11:27 1 List do Koryntian 11:28 1Kor 11:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:27) Niech lepak dozna człowiek siebie samego, i tak z chleba (onego) niech je, i z czasze niech pije.
2.WUJEK.1923Niechajże doświadczy samego siebie człowiek, a tak niech je z chleba tego i z kielicha pije.
3.RAKOW.NTA niech doświadczy człowiek samego siebie, a tak z chleba tego niech je, i z kubka niech pije.
4.GDAŃSKA.1881Niechże tedy człowiek samego siebie doświadczy, a tak niech je z chleba tego i z kielicha tego niechaj pije.
5.GDAŃSKA.2017Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z tego chleba, i niech pije z tego kielicha.
6.JACZEWSKINiechże się przeto człowiek dobrze namyśli i dopiero pożywa tego chleba i pije z tego kielicha,
7.SYMONNiechajże tedy dozna człowiek samego siebie, a tak niechaj je z chleba tego, i z kielicha pije.
8.MARIAWICIAle niech doświadcza człowiek samego siebie, i tak niechaj tego Chleba pożywa i z Kielicha pije,
9.DĄBR.WUL.1973Niechajże tedy doświadcza człowiek samego siebie, a tak niechaj pożywa chleba tego i z kielicha pije.
10.DĄBR.GR.1961Niechże więc doświadcza człowiek samego siebie, a tak niech pożywa chleba tego i z kielicha pije.
11.TYSIĄCL.WYD5Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha.
12.BRYTYJKANiechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije.
13.POZNAŃSKAKażdy więc człowiek, zanim przystąpi do spożywania tego chleba i picia z kielicha, powinien naprzód zbadać siebie samego.
14.WARSZ.PRASKANiech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś człowiek niech próbuje samego siebie i niech tak tylko je z tego chleba oraz pije z tego kielicha.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich.
17.TOR.PRZ.Niech więc człowiek doświadcza samego siebie i niech w ten sposób je z tego chleba, i z kielicha tego niech pije.