« 1Kor 11:29 1 List do Koryntian 11:30 1Kor 11:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:29) Dla tego u was wiele niemocnych i mdłych, i zasnęli nie jedni.
2.WUJEK.1923Dlatego między wami wiele chorych i słabych, i wiele ich zasnęło.
3.RAKOW.NTDla tego miedzy wami wiele niemocnych i chorych, i zasnęło ich nie mało.
4.GDAŃSKA.1881Dlatego między wami wiele jest słabych i chorych, i niemało ich zasnęło.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego jest wśród was wielu słabych i chorych, a niemało też zasnęło.
6.JACZEWSKIZtądto pomiędzy wami tak wielu jest niedołężnych i słabych w wierze, a wielu już i utraciło życie wiary.
7.SYMONDlatego wiele między wami chorych i słabych, a wielu zasnęło.
8.MARIAWICIDlatego też między wami wielu niemocnych i chorych i wielu ich śpi.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego między wami wielu chorych i słabych i wielu pomarło.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego między wami wielu chorych i słabych, i wielu pomarło.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego to właśnie wielu wśród was jest słabych i chorych i wielu też pomarło.
12.BRYTYJKADlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło.
13.POZNAŃSKAOto dlaczego jest wśród nas tylu chorych i słabych, a niektórzy nawet pomarli.
14.WARSZ.PRASKADlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też pomarło.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez to jest między wami wielu nędznych, chorych oraz dość liczni zasypiają.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło.
17.TOR.PRZ.Dlatego między wami jest wielu słabych i chorych, i liczni śpią.