« 1Kor 11:30 1 List do Koryntian 11:31 1Kor 11:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:30a) Bo gdybyśmy siebie byli rozsądzali, nie bylibyśmy osądzeni,
2.WUJEK.1923Bo, byśmy się sami sądzili, nie bylibyśmy sądzeni.
3.RAKOW.NTBo gdybyśmy samych siebie rozsądzali, nie bylibyśmy osądzeni.
4.GDAŃSKA.1881Bo gdybyśmy się sami rozsądzali, nie bylibyśmy sądzeni.
5.GDAŃSKA.2017Bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni.
6.JACZEWSKISądźmyż się przeto sami, abyśmy sądzeni nie byli.
7.SYMONBo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni.
8.MARIAWICIBo gdybyśmy się sami sądzili, z pewnościąby nas nie sądzono.
9.DĄBR.WUL.1973Bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni.
10.DĄBR.GR.1961Gdybyśmy zaś sami siebie badali, nie bylibyśmy sądzeni.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni.
12.BRYTYJKABo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi.
13.POZNAŃSKAGdybyśmy sami siebie należycie osądzali, nie bylibyśmy sądzeni,
14.WARSZ.PRASKAJeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli sami siebie rozsądzamy nie jesteśmy oceniani.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni.
17.TOR.PRZ.Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie bylibyśmy sądzeni.