« 1Kor 11:31 1 List do Koryntian 11:32 1Kor 11:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:30b) lecz osądzeni od pana bywamy karani, abychmy z światem nie skazani.
2.WUJEK.1923Lecz gdy bywamy sądzeni, od Pana bywamy karani, abyśmy nie byli z tym światem potępieni.
3.RAKOW.NTLecz osądzeni będąc, od Pana bywamy ćwiczeni, abyśmy z światem nie byli potępieni.
4.GDAŃSKA.1881Lecz gdy sądzeni bywamy, od Pana bywamy ćwiczeni, abyśmy z światem nie byli potępieni.
5.GDAŃSKA.2017Lecz gdy jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem.
6.JACZEWSKIGdy się tu sami sądzimy, i gdy się sami karzemy, - to Pan przyjmuje to od nas jako pokutę i już nas karać nie będzie.
7.SYMONA sądzeni, odbieramy karanie od Pana, abyśmy z tym światem potępieni nie byli.
8.MARIAWICIA gdy bywamy sądzeni, od Pana bywamy karani, abyśmy z tym światem nie byli potępieni.
9.DĄBR.WUL.1973Lecz gdy nas sądzą, karanie odbieramy od Pana, abyśmy z tym światem potępieni nie byli.
10.DĄBR.GR.1961Lecz gdy jesteśmy sądzeni, karanie odbieramy od Pana, abyśmy wraz ze światem potępieni nie byli.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem.
12.BRYTYJKAGdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni.
13.POZNAŃSKAlecz kiedy Pan wymierza nam karę, to nas upomina, abyśmy nie zostali potępieni wraz ze światem.
14.WARSZ.PRASKALecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś będąc oceniani przez Pana jesteśmy wychowywani, byśmy nie mogli zostać potępieni ze światem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA tak, sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni, aby wraz ze światem nie doznać potępienia.
17.TOR.PRZ.Lecz gdy jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy ze światem nie zostali skazani.