« 1Kor 11:4 1 List do Koryntian 11:5 1Kor 11:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:4) A wszelka niewiasta modląc się, albo prorokując (z) odkrytą głową, sromoci głowę swoję. Bo (za) jedno jest, jakoby też była ogolona.
2.WUJEK.1923A każda niewiasta modląca się albo prorokująca nie nakrytą głową, sromoci głowę swą; boć jedno jest, jakoby ogolona była.
3.RAKOW.NTA każda niewiasta modląca się abo prorokująca nie nakrytą głową, sromoci głowę swą; Boć to jedno jest a toż, jakoby ogolona była.
4.GDAŃSKA.1881I każda niewiasta, gdy się modli albo prorokuje, nie nakrywszy głowy swojej, szpeci głowę swoję; boć to jedno, a toż samo jest, jakoby ogolona była.
5.GDAŃSKA.2017I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona.
6.JACZEWSKINiewiasta zaś dopuszcza się nieprzyzwoitości, gdy w kościele modli się lub śpiewa z odkrytą głową. Niewiasta, gdy nie ma okrycia na głowie, uważa się jakoby łysą była.
7.SYMONA każda niewiasta, która modli się lub prorokuje z głową odkrytą, hańbi głowę swoją, bo to jest to samo, jak gdyby ogolona była.
8.MARIAWICIA każda niewiasta, modląc się albo prorokując nie z zawiniętą głową, zelżywość czyni głowie swej; bo wszystko jedno jakby się ogoliła.
9.DĄBR.WUL.1973A każda niewiasta, która się modli albo prorokuje z głową odkrytą, hańbi głowę swoją, bo to jest to samo, jak gdyby ogolona była.
10.DĄBR.GR.1961A każda niewiasta, która się modli albo prorokuje z głową odkrytą, hańbi głowę swoją, bo to jest to samo, jak gdyby była ogoloną.
11.TYSIĄCL.WYD5Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę; wygląda bowiem tak, jakby była ogolona.
12.BRYTYJKAI każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nie nakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona.
13.POZNAŃSKANatomiast kobieta odwrotnie, jeżeli modli się lub naucza z natchnienia Bożego z odkrytą głową, hańbi ją. Wygląda bowiem tak, jakby miała głowę ogoloną.
14.WARSZ.PRASKAKażda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę; wygląda bowiem tak, jakby była ogolona.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś każda niewiasta, która się modli lub prorokuje z odkrytą głową przynosi ujmę swojej głowie; bo to jest jedno i to samo z ogoleniem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI każda żona, która modli się lub prorokuje z nie nakrytą głową, hańbi swoją głowę, ponieważ jest dokładnie jak ta, której zgolono włosy.
17.TOR.PRZ.I każda kobieta, gdy modli się albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę; bo jest jednym i tym samym, z tą, która została ogolona.