« Joe 2:11 Księga Joela 2:12 Joe 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie ze wszystkiego serca waszego w poście i w płaczu i w żalu.
2.GDAŃSKA.1881A przetoż jeszcze i teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie samego całem sercem swojem, i w poście i w płaczu i w kwileniu.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego jeszcze i teraz, mówi PAN, wróćcie do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i w lamencie.
4.CYLKOWAle i teraz jeszcze, rzecze Wiekuisty, nawróćcie się do Mnie całem sercem swojem i postem i płaczem i biadaniem!
5.TYSIĄCL.WYD5Przeto jeszcze i teraz wyrocznia Pana - nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament.
6.BRYTYJKAWszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu!
7.POZNAŃSKAJeszcze i teraz - mówi Jahwe - nawróćcie się do mnie z całego serca, poszcząc i płacząc, i zawodząc żałośnie!
8.WARSZ.PRASKAAle jeszcze jest czas – wyrocznia Pana. Nawróćcie się do Mnie z serca całego, poszcząc, płacząc i lamentując.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale i jeszcze teraz – mówi WIEKUISTY nawróćcie się do Mnie całym swoim sercem, postem, płaczem oraz biadaniem!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz nawet teraz - oświadcza PAN - zawróćcie do Mnie całym swoim sercem: w poście, z płaczem i z żalem!