« Joe 2:15 Księga Joela 2:16 Joe 2:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zgromadźcie lud, poświęćcie kościół, zbierzcie starce, zbierzcie dzieci i ssące piersi, niech wynidzie oblubieniec z komory swéj, a oblubienica z komnaty swojéj.
2.GDAŃSKA.1881Zgromadźcie lud, poświęćcie zgromadzenie, zbierzcie starców, znieście maluczkie i ssące piersi; niech wynijdzie oblubieniec z łożnicy swojej, a oblubienica z pokoju swego.
3.GDAŃSKA.2017Zgromadźcie lud, poświęćcie zgromadzenie, zbierzcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta ssące piersi. Niech oblubieniec wyjdzie ze swojej izby, a oblubienica ze swojej komnaty.
4.CYLKOWZgromadźcie lud, ogłoście zbór, wezwijcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta; niechaj wyjdzie oblubieniec z pokoju swego, a oblubienica z komnaty swojej.
5.TYSIĄCL.WYD5Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju!
6.BRYTYJKAZgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta! Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty!
7.POZNAŃSKAZgromadźcie lud, poświęćcie gminę, zwołajcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta ssące! Niech oblubieniec wyjdzie ze swej izby, oblubienica ze swej komnaty!
8.WARSZ.PRASKAZgromadźcie społeczność świętą! Zbierzcie wszystkich starców, sprowadźcie niemowlęta i dzieci. Niech oblubieniec opuści komnatę, oblubieńca zaś – sypialnię swoją!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zgromadźcie lud, ogłoście zbór, wezwijcie starszych, weźcie niemowlęta i dzieci; niech ze swego pokoju wyjdzie oblubieniec, a oblubienica ze swojej komnaty.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWezwijcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci - i niemowlęta karmione piersią! Niech z komnaty wyjdzie pan młody i panna młoda spoza zasłony!