« Joe 2:17 Księga Joela 2:18 Joe 2:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Żalem zjęty jest Pan nad ziemią swoją, a przepuścił ludowi swemu.
2.GDAŃSKA.1881I zapali się Pan miłością ku ziemi swojej, a zmiłuje się nad ludem swoim.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN będzie zazdrosny o swoją ziemię i zlituje się nad swoim ludem.
4.CYLKOWI zapłonie Wiekuisty miłością ku ziemi Swojej, a umiłuje się nad ludem Swoim.
5.TYSIĄCL.WYD5A Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem.
6.BRYTYJKAWtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem.
7.POZNAŃSKAI okazał Jahwe troskliwość o swój kraj, i oszczędził swój lud.
8.WARSZ.PRASKAI znów odżyła w Panu miłość do swojego kraju, i znów się ulitował nad swoim ludem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY zapłonie miłością do Swej ziemi i zmiłuje się nad Swym ludem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI w PANU wezbrała żarliwość o Jego ziemię, postanowił oszczędzić swój lud.